Saskia Zijlstra

Mijn naam is Saskia Zijlstra, ik ben in 1969 geboren in Heerlen en daar ook opgegroeid. Na mijn studententijd in Leiden (Japanse taal- en letterkunde) woonde en werkte ik een tijd op Curaçao. Sinds 2000 woon ik in Roermond. Tot 2018 heb ik verschillende functies vervuld binnen Gemeente Roermond. Inmiddels werk ik al weer twee jaar als afdelingsmanager bij Gemeente Gennep. Ik woon samen, we hebben twee zonen en een dochter. In mijn vrije tijd lees ik veel, kook ik graag en wandel of hardloop ik elke dag.

Al heel lang volg ik met veel plezier de binnenlandse en buitenlandse politiek. Als ambtenaar raakte ik – uiteraard – geïnteresseerd in het lokaal bestuur. Het liberale gedachtegoed van de VVD past bij mij omdat ik geloof in een zo groot mogelijke individuele keuzevrijheid voor mensen. Die is niet vrijblijvend, dat gaat samen met verantwoordelijkheid nemen: voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving. Daarom ben ik ook een groot voorstander om meer ruimte te geven aan inwoners en ondernemers. Of dat nu op hun eigen initiatief is op initiatief vanuit de gemeente: het zorgt voor een grotere betrokkenheid en meer begrip en draagvlak.