Ger Heyman

Ik ben Ger Heyman geboren in 1954 in Swalmen.

Vader van dochter en zoon en opa van 3 kleinkinderen. Ik woon in Herten.


Van 2003 tot 2020 was ik werkzaam als stadsdeelmanager en bestuurlijk adviseur van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen.


Daarvoor en deels gelijktijdig werkte ik als verpleegkundig manager voor het van Gogh instituut Venray, als zorgmanager voor het RC Godshuis, als directeur voor Schouwburg het Klooster in Nuenen, als hoofd stadhuisbeheer voor de Gemeente Roermond, als directeur facilitair voor Welzijnswerk Eindhoven, als voorzitter voor festival Sjwaampop en als voorzitter/ promotor voor Bevrijdingsfestival Limburg in Roermond.


Als je met een luisterend oor en respectvol in contact bent en blijft met mensen en ondernemers in de gemeente weet je wat er speelt, weet je eerder wat er mogelijk is, weet je wie er mee wil doen om samen de goede dingen te doen.


Namens VVD Roermond wil ik me politiek en maatschappelijk inzetten en hiermee een bijdrage leveren aan een dynamische, gekende, leefbare veilige gemeente Roermond waar het goed ondernemen, wonen en toeven is.


Ik wil deel uitmaken van een gemeentepolitiek die verantwoordelijkheid neemt voor een goede uitvoering van de opdracht van de centrale overheid en van de inwoners en ondernemers binnen de gemeente.

Hierbij wil ik inzetten op een respectvolle luisterende samenwerking met bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties, verenigingen en individuele initiatiefnemers en melders.

Hierbij wil ik, met oog van de mores /identiteit van de leefomgeving, graag gebruik maken van (gebieds)kennis, expertise, ervaring, tijd en energie van deze mensen.


Van nature ben ik een verbinder. Deze vaardigheid wil ik graag inzetten om politiek en burger dichter bij elkaar te brengen. En ook om organisaties binnen de gemeente dichter bij elkaar te brengen.


Ik sta voor dienstbare, bereikbare, laagdrempelige, toegankelijke en duidelijke overheid die de menselijke maat hoog in het vaandel heeft staan.

Een overheid die zorgt dat ondernemers/ inwoners tijdig en op een adequate wijze krijgen waar ze formeel recht op hebben of zorgt voor een zinvolle doorverwijzing naar andere hulp als de overheid formeel niet aan zet is.


Mijn professionele expertise ligt op het vlak van: Leefbaarheid, Veiligheid, Draagvlaktrajecten, Werken met Buurt en wijkplatforms, Ondernemers platforms, Buurtinitiatieven/Burgerparticipatie, Gemeentelijke dienstverlening en wijkaccommodaties.