Schriftelijke vragen verplaatsing coffeeshops

In oktober heeft VVD Roermond schriftelijke vragen in zake de verplaatsing van coffeeshops gesteld. Vandaag kregen wij antwoord. De fractie zal dit antwoord gaan bestuderen en we zullen bekijken welke volgende stappen wij zullen gaan nemen.