Regels schrappen geeft Maasplassen impuls

De Statenfractie van de VVD lanceerde vandaag in Ool het initiatiefvoorstel "Maasplassen 2.0". Hierin stelt de VVD voor om 3 miljoen provinciale middelen beschikbaar te stellen voor investeringsbijdragen als vervolg op het Nautisch Programma van Eisen uit 2013.

"Dikwijls kregen wij de vraag wanneer de provincie eens rond de Maasplassen met plannen voor economische structuurversterking zou komen. Midden-Limburg heeft immers geen campus,” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker. “Anderzijds zijn de Maasplassen redelijk onbekend, maar zeker niet onbemind.” Samen met VVD- Statenlid Anton Kirkels nam hij het initiatief om dit plan te schrijven. Kirkels: “Er zijn de afgelopen jaren al resultaten geboekt maar wij willen graag stimuleren dat de niet gebruikte potentie ook snel aan bod komt.”

Naast een financiële impuls stelt de VVD voor om planologische regels te schrappen in het Maasplassengebied. Zo kan men experimenteren met regresvrije zones, zodat meer evenementen zoals wedstrijden en festivals mogelijk zijn, zonder een veelvoud aan vergunningen. Dat bevordert ook het verenigingsleven van de vele watersportverenigingen op en langs het water. Verdere concrete ideeën zijn: het makkelijk maken om je boot te stallen en te laten onderhouden, het verbeteren van de vaarstructuur voor routevaren (zoals de Willemsroute) en watertoeristen makkelijker toegang bieden tot de centra voor winkelen/ horeca/ wellness.

Dit plan draagt bij aan de realisatie van de ambitie uit het Limburgs coalitieakkoord om de potentie qua recreatie, watersport en toerisme van de Maasplassen te versterken.