Schriftelijke vragen faillissement grootwinkel bedrijven

De VVD maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de uitgesproken faillissementen van diverse retailbedrijven. Deze ontwikkelingen vragen volgens ons extra inspanningen en aandacht bij de uitwerking van de retailvisie; vandaar onze schriftelijke vragen aan het college.

Aan

de griffier van de gemeenteraad

Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 7 januari 2016

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO,  Faillissement grootwinkel bedrijven

 

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar de burgemeester c.q. het college van B&W. 

 

In de afgelopen periode zijn in hoog tempo de faillissementen uitgesproken van een groot aantal Retailbedrijven zoals V&D, De MacIntosh Retailgroep met o.a. vestigingen van Dolcis, Manfield, Invito, ProSport, en in het recente verleden de Etam groep en de Schoenenreus.

Ondanks dat er voor alle genoemde bedrijven gestreefd word naar een doorstart en deze in een enkel geval ook wordt gerealiseerd, maakt de VVD zich grote zorgen. Zowel over de ontwikkelingen hierdoor voor de functie en leefbaarheid in de kernen en de binnenstad van Roermond als over de kwaliteit van ons winkelbestand.

 

Het heeft er alle schijn van dat de huidige ontwikkelingen geen incident zijn maar een uitvloeisel van de economische werkelijkheid van vandaag en een veranderende behoefte bij het grote publiek

Dit vraagt volgens de VVD extra inspanningen en aandacht bij de uitwerking van de Retailvisie waar momenteel hard aan wordt gewerkt en legt extra tijdsdruk op de voltooiing en presentatie van deze visie.

 

Voor de VVD fractie leidt deze situatie tot de volgende vragen:

 

1.     Heeft u momenteel contact met de bewindvoerders van V&D en de MacIntosh Retail groep ten aanzien van een mogelijke handhaving van hun vestigingen in Roermond? Indien dit niet het geval is, waarom niet?

2.     Hoe taxeert u de recente ontwikkelingen? Zijn deze een incident of herkent u hierin mogelijke structurele effecten?

3.     Heeft u momenteel contact met andere ketens / ge├»nteresseerden voor vestiging in Roermond?

4.     Heeft u momenteel contact met vastgoed eigenaren/organisaties om gezamenlijk te komen tot invulling en beperking van leegstand?

5.     Heeft u contacten met andere gemeentebesturen die geconfronteerd worde met vergelijkbare situaties?

6.     Zijn er alternatieve plannen voorhanden in het zeer ongewenste geval dat vestigingen van de genoemde ketens, of mogelijke toekomstige, in Roermond verdwijnen of niet meer worden ingevuld?

7.     Wanneer dit niet het geval is, op welke termijn en op welke wijze gaat u invulling geven aan het opstellen en realiseren van plannen?

8.     In hoeverre worden de symptomen en effecten van de huidige ontwikkelingen mee genomen in de Retailvisie?

9.     Wat verwacht u van organisaties zoals de Biz, en City Management in dit traject?

 

 

 

Namens de VVD fractie

Bart Lickfeld

Michiel Huurdeman

Ernest Oele