Meerderheid raad steunt amendementen VVD

Bij de vaststelling van het detailhandelsbeleid voor de jaren 2015-2020 steunde een raadsmeerderheid twee door de VVD-fractie ingediende amendementen.

Een van de amendementen betrof de oppervlakte van boerderijwinkels en zorgde ervoor dat de beperkende voorwaarde (dat nieuwe initiatieven alleen zelf geproduceerde of verswaren mogen verkopen zolang de omvang beperkt blijft tot 100 m2) uit het beleidsstuk verdween.

Het tweede amendement zorgde ervoor dat gemeente Roermond nieuwe initiatieven waarbij horeca en detailhandel in elkaar overvloeien (ook wel blurring genoemd) verwelkomt. Steeds meer ondernemers nemen dit soort initiatieven en ons raadslid Michiel Huurdeman heeft namens de VVD betoogd dat in Roermond voor dit soort ontwikkelingen ruim baan moet worden gemaakt.