Mobility & Transport Innovation Challenge Roermond gelanceerd

Op 2 december j.l. is in de ECI Cultuurfabriek te Roermond de “Mobility & Transport Innovation Challenge” gelanceerd door Wethouder Fick-Moussaoui van de Gemeente Roermond. De Innovation Challenge is een innovatie-prijsvraag, waarbij via experts en buitenstaanders uit de mobiliteitswereld een zoektocht start naar vernieuwende ideeën die invulling geven aan een duurzame en leefbare toekomst voor de regio Roermond en daarbuiten. Minister Schultz van Haegen liet vanuit Brussel weten dat het goed is dat Roermond op deze manier aan de slag gaat met de met de toekomst van mobiliteit. “Ik ben benieuwd welke innovatieve en creatieve oplossingen worden aangedragen voor de mobiliteitsuitdaging waar Roermond mee te maken heeft. Ik ben ervan overtuigd dat deze challenge leidt tot mooie projecten die breed toegepast kunnen worden voor mobiliteitsvraagstukken in de rest van Nederland en in Vlaanderen.”

Bij de lancering waren circa 50 vertegenwoordigers aanwezig uit het onderwijs, het vakgebied mobiliteit, het bedrijfsleven en de overheid. Zij hebben gedurende de dag geluisterd naar inspirerende sprekers over de toekomst van mobiliteit en in groepssessies meebepaalt welke uitdagingen en kansen er spelen binnen mobiliteit en transport in de toekomst. Daaruit zijn concrete maatschappelijke opgaven gekomen die geadresseerd mogen worden in de challenge, eenieder kan hiertoe zijn idee, concept of oplossing indienen. Op de dag onstonden veel nieuwe verbindingen en al wat eerste ideeen onder de aanwezigen. “Het is van belang dat we mekaar blijven opzoeken en breed blijven nadenken over mobiliteit in – en buiten – Roermond”, aldus mede-initatiefnemer Jan Willem Boots van de firma Kragten.

 

Oproep

Wethouder Fick-Moussaoui maakte tevens de oproep voor inzendingen wereldkundig. “We zijn op zoek naar creatieve, vernieuwende out-of-the-box ideeen voor ons eigen mobiliteitsvraagstuk. Ik doe graag de oproep aan iedereen om mee te denken, deze challenge te verspreiden in zijn of haar netwerk en goede ideeën in te zenden.” Aan de challenge is een prijsvraag gekoppeld waaraan iedereen die geïnteresseerd is in mobiliteitsvraagstukken kan deelnemen.

 

Inzendingen voor de challenge zijn mogelijk van 2 december tot 23 april 2017 via www.mobilitychallenge.nl/roermond. Mei volgend jaar mogen de beste ideeën zichzelf presenteren bij een afsluitend Boostcamp congres, aan een breed publiek van investeerders, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstellingen. De uiteindelijke winnaar ontvangt een geldprijs van €5.000 en de mogelijkheid tot het verkrijgen van verdere financiering en professionele ondersteuning voor zijn/haar idee. Er zal ook een geldprijs van €1.500 beschikbaar worden gesteld voor het meest innovatieve idee ingezonden vanuit het onderwijs, door jongeren onder de 21 jaar. De challenge is mede mogelijk gemaakt door Kragten, RESOLVE, McArthurGlen Groep, de Provincie Limburg en de Gemeente Roermond.

 

Startsein RESOLVE in Roermond

Tijdens de lancering van de Mobility & Transport Innovation Challenge is ook het startsein gegeven voor het Europese project RESOLVE. Roermond is projectleider van dit project waarin 8 Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam de komende 5 jaar samenwerken. In RESOLVE bundelen partners hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten. Op lokaal niveau gebeurt dit met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (in het Engels SUMP genaamd), op regionaal en landelijk niveau door de met RESOLVE opgedane kennis en ervaring breed te verspreiden en op Europees niveau door een aanvulling op de SUMP-richtlijnen voor te stellen. RESOLVE wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mogelijk gemaakt door het INTERREG Europe programma van de Europese Unie.