Verkeersdoorstroming Wilhelminasingel-N280

VVD wethouder Fick-Moussaoui: aanvang verbetering doorstroming verkeer Wilhelminasingel-N280

Aanleg extra rechtdoor/rechtsafstrook op Wilhelminasingel nabij kruispunt met de N280

Het kruispunt van de N280 met de Wilhelminasingel-Mijnheerkensweg is een druk belast kruispunt.

Om de verkeersdoorstroming op de singelring te bevorderen hebben we het afgelopen jaar de verkeerslichten geoptimaliseerd en een parkeerverwijs informatiesysteem geïmplementeerd.

Maar bereikbaarheid is nooit klaar en heeft continu onze aandacht. Daarom hebben we het initiatief genomen om samen met partners in de stad te bekijken of er nog een verdere optimalisatieslag te maken is. Daaruit is naar voren gekomen dat door uitbreiding van de opstelcapaciteit voor de richtingen rechtdoor/rechtsaf op de Wilhelminasingel voor de verkeerslichten met de N280, een betere afwikkeling op de singel en op het kruispunt met de N280 gerealiseerd wordt. Het ontwerp voor de aanpassing is reeds opgesteld en de middelen zijn toereikend om het voorstel uit te voeren. De maatregel zal ook na de ombouw van de N280 blijven bestaan. ‘In Roermond werken we hard aan de bereikbaarheid van onze stad. Met de aanleg van de extra rechtdoor/ rechtsafstrook op het kruispunt van de N280 met de Wilhelminasingel-Mijnheerkensweg maken we werk van een goede doorstroom op de singelring’, zegt VVD-wethouder Raja Fick-Moussaoui.