Wijziging gemeenteraadsfractie VVD Roermond

Wijziging gemeenteraadsfractie VVD Roermond

Wij betreuren, maar respecteren het vertrek van ons collega-raadslid en fractievoorzitter Bart Lickfeld. De VVD is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid ten dienste van onze gemeente en samenleving gedurende de afgelopen bijna 4 jaren.

Als gevolg van zijn vertrek heeft de gemeenteraadsfractie van de VVD haar taken herverdeeld.

Raadslid Michiel Huurdeman blijft tot het einde van deze raadsperiode actief in de commissie Ruimte.

Ons nieuwe raadslid Sabine Koopman zal de lead nemen in de commissie Burgers en Samenleving.

Raadslid Ernest Oele keert terug naar de commissie Bestuur en Middelen en is benoemd tot fractievoorzitter.


De VVD-fractie blijft zich, als partner in de huidige coalitie, inzetten voor de belangen van Roermond, haar inwoners en ondernemers.

Gemeenteraadsfractie VVD Roermond
Roermond, 29 september 2017