Slim Energienet

Vandaag hebben tien partijen1, onder aanvoering van gemeente Roermond, Provincie Limburg, Enpuls en Smurfit Kappa besloten een onderzoek te starten naar een slim energienet. Het concept van het Slim Energienet Roermond is gebaseerd op het beschikbaar stellen van de laagwaardige restwarmte van de papierfabriek van Smurfit Kappa aan diverse afnemers in de omgeving. Deze afnemers kunnen vervolgens zonder of met minder (aard-) gas voorzien in hun energiebehoefte. De keuze om laagwaardige warmte te gebruiken als basis, maakt het concept innovatief. Zo is het eenvoudiger om op termijn meer producenten aan te sluiten en het net uit te breiden over de stad. Omdat het niet alleen draait om het transport van warmte, maar ook om het naar behoefte opwaarderen van de laagwaardige warmte met (bij voorkeur lokaal opgewekte hernieuwbare) elektriciteit, maakt het concept slim. Het concept past naadloos in de ambities van Rijk voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 en de ambities in de Duurzaamheidsvisie Roermond die onlangs unaniem door de gemeenteraad is  aangenomen. Het concept sluit ook mooi aan op het VVD verkiezingsprogramma Roermond waar duurzame initiatieven zoals warmtenet gestimuleerd  worden.


VVD wethouder Raja Fick: ‘Dit slimme energienet is een mooi voorbeeld hoe overheid en de markt de handen ineenslaan om gezamenlijk concrete stappen te zetten voor een verdere verduurzaming van onze gemeente en het bereiken van de doelstellingen in onze duurzaamheidsvisie en klimaatdoelstellingen van Parijs. Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo de uitstoot van CO2, wat het klimaat ten goede komt.’

De getekende intentieovereenkomst heeft als doel om te komen tot een haalbaar en gedragen scenario, dat vervolgens daadwerkelijk ontwikkeld kan worden.
Wordt vervolgd dus.


1 Betrokken partijen bij de intentieovereenkomst zijn Gemeente Roermond, Provincie Limburg, Smurfit Kappa Papier, Enpuls, Jazzcity BV, SIF Netherlands, Stichting Wonen Zuid, Strabag, Varo Energy Tank Storage en Zuyd Hogeschool