Vervanging na kap monumentale Eik Munsterplein

ROERMOND –  Via een commissie-informatiebrief heeft de VVD-fractie vandaag vernomen dat op maandag 31 augustus 2015 de monumentale Amerikaanse eik op het Munsterplein noodgedwongen zal worden gekapt. Om gevaarlijke situaties voor bewoners, ondernemers en toeristen te voorkomen, wordt de boom daarom op zeer korte termijn gekapt.

Michiel Huurdeman en Erwin Moors van de VVD-fractie onderschrijven dat gevaarlijke situaties moeten worden voorkomen. Dit neemt echter niet weg dat er opnieuw een beeldbepalende boom van het Munsterplein verdwijnt. Een monumentale Mammoetboom (Sequoia) moest enige jaren geleden ook al verdwijnen vanwege ziekte(s). Deze boom werd niet vervangen. De plaats waar deze boom stond is na het kappen van de boom van bestrating voorzien.

 

Naar de mening van de VVD-fractie tast het verdwijnen van deze oude bomen het historische karakter en monumentale beleving van het Munsterplein aan.

 

Tegen deze achtergrond wenst de VVD-fractie van de wethouder te vernemen of er reeds plannen bestaan voor de vervanging van de Amerikaanse eik in de vorm van nieuwe aanplant of anderszins en, zo ja, hoe deze plannen luiden?

 

Voor het geval dat er nog geen plannen voor vervanging van de boom zouden bestaan, roept de VVD-fractie de wethouder op om op korte termijn een plan te ontwikkelen voor een hoogwaardige en passende vervanging voor deze karakteristieke boom.