Toiletten op de kaart

Afgelopen commissievergadering heeft commissielid Sabine Koopman-Lyon vragen gesteld in zake de toegankelijkheid van het toilet in het oude stadhuis voor mensen met een lichamelijke beperking. Tevens is in deze vergadering door haar verzocht om op de informatiezuilen de locatie van de openbare toiletten aan te brengen. Wethouder Smitsmans zei toe hierin met wethouder Fick-Moussaoui samen op te trekken. U kunt hier de vragen nalezen:

Roermond streeft ernaar als detailhandelsstad goed bereikbaar te zijn met goede faciliteiten voor alle bezoekers. De VVD constateert dat in dit streven een manco is ontstaan nu het stadhuis aan de markt al geruime tijd geen publieksfunctie meer heeft.

In het verleden konden de in het stadhuis aanwezige toiletten (geschikt voor mindervaliden) gebruikt worden door burgers. Nu is dat niet meer het geval waardoor voor minder validen in het hele gebied rond de markt geen geschikte toiletruimtes meer te vinden zijn.

 

De VVD zou graag van de wethouder vernemen of het binnen de mogelijkheden ligt de voor invaliden geschikte toiletten van het stadhuis weer beschikbaar te stellen voor gebruik door burgers.

 

Daarnaast is het zo dat op meerdere plaatsen in de stad toiletruimtes voorhanden zijn welke geschikt zijn voor gebruik door minder validen. Vaak is dat niet bij het grote publiek bekend en zijn er ook geen verwijzingen.

 

Is het mogelijk een inventarisatie te doen van de aanwezige faciliteiten in de binnenstad die geschikt zijn voor gebruik door mindervaliden?

 

In het verslag van het gehandicapten platform dat vandaag op de agenda staat bij de ingekomen stukken, staat beschreven dat er nog naar de informatiezuilen gekeken zal worden in zake de belettering.

 

Is het een idee om dan direct ook op alle zuilen duidelijk te maken waar de voor mensen met een lichamelijke beperking toegankelijke toiletten zich bevinden?

 

Mocht er in de spreiding van voor minder validen geschikte toiletruimtes ‘witte vlekken’ vallen, dan bestaat er een mogelijkheid tot het plaatsen van dit soort voorzieningen in de openbare ruimte. Er is een bedrijf dat dit geheel kosteloos organiseert in ruil voor de mogelijkheid tot het verhuren van reclame (zie bijlage)

 

Betrekt u indien de oplossing bestaat uit het inrichten van extra openbare voor mindervaliden geschikte toiletten in de openbare ruimte, de betreffende Roermondse belangenorganisaties, zoals de Senioren Raad Roermond, Stichting Gehandicapten Platform, WMO-cliëntenraad, vertegenwoordiging van de ondernemers bij de voorbereiding van de besluitvorming.

VVD Roermond – Sabine Koopman-Lyon