Verplaatsen van coffeeshops uit centrum Roermond

Onlangs hield Marjanne Wassink (RTV Roermond) voor het programma Villa Politica een interview met onze fractievoorzitter Bart Lickfeld. VVD Roermond wil graag dat de coffeeshops zich verplaatsen uit het centrum van Roermond, omdat zij op de huidige locaties voor overlast zorgen.

De coffeeshop-uitbaters zijn welwillend, het beleid om de coffeeshops te verplaatsen is door de gemeente zeven jaar geleden ingezet.

Graag verneemt de VVD-fractie van het college op welke wijze er wel voor gezorgd kan worden dat de verplaatsing door kan gaan.

Klik op onderstaande link voor het interview:

Interview met fractieleider Bart Lickfeld in zake verplaatsen coffeeshops