Kamervragen over vervangersproblematiek in het basisonderwijs

Ons Roermonds kamerlid Karin Straus heeft samen met haar VVD-collega Mulder schriftelijke vragen gesteld aan minister van Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over vervangersproblematiek in het basisonderwijs.

Er is sinds 1 juni een nieuwe wet (Wet werk en zekerheid) in werking getreden die als bedoeling had om werknemers sneller een vast dienstverband te laten krijgen. In het basisonderwijs wordt vaker gewerkt met vervangers, dus deze wet heeft gevolgen voor het basisonderwijs.

Volgens de nieuwe wet mogen vervangers drie keer vervangen en daarna is een werkgever verplicht een vast dienstverband aan te bieden. Schoolbesturen kunnen echter deze verplichting niet aangaan, waardoor er problemen ontstaan omtrent het inzetten van vervangers. Het gevolg kan dus zijn dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden. 

De VVD had minister Asscher toen vragen gesteld over de gevolgen van de nieuwe wet. De minister stelde toen dat er genoeg alternatieven waren om vervangers in te kunnen zetten.

In Venlo is onlangs vanuit een schoolbestuur van een stichting voor basisonderwijs een brief aan ouders gestuurd waarin beschreven wordt dat de stichting in het uiterste geval kinderen naar huis zal moeten sturen. Vandaar dat er wederom vragen gesteld gaan worden aan de minister en staatssecretaris hoe dit probleem opgelost gaat worden.

Klik hier voor een artikel dat op dichtbij.nl stond.

Tevens heeft Karin Kamervragen gesteld over het niet verlenen van een ontheffing aan Nederlandse kinderen woonachtig in Duitsland die onderwijs in Nederland willen volgen.

Klik hier als u meer hierover wilt lezen.