Stadslandbouw in Roermond

Vandaag ging de eerste schop de grond van Donderse Moestuin in. Dit voorjaar gaan de eerste plantjes de bakken en de grond in. ” Mensen raken meer betrokken bij hun wijk, betrokken bij elkaar (sociale cohesie) en gaan gezonder eten omdat ze ermee in aanraking komen. Kortom een geweldig initiatief vanuit de wijk dat ook nog eens een wijk verfraait." zegt wethouder Fick die zich al langer inzet voor stadslandbouw binnen de Gemeente Roermond. “Als mensen ook een moestuin in hun wijk willen, dan nodig ik ze van harte uit om contact met de gemeente op te nemen”.

Tijdens de start van de Donderse Moestuin gingen de handen uit de mouwen. Leerlingen van basisschool de Kasteeltuin kwamen de initiatiefnemers een handje helpen. Samen gingen ze aan de slag om de eerste plantjes en boompjes in de grond te poten. 

De moestuin aan de Donderbergweg is één van de vele initiatieven uit de Donderberg die de wijk mooier maken en waarbij bewoners het voortouw nemen. In dit geval zijn het Multi Koken & Bewegen en Moedercentrum Maximina die samen met de Wijkraad Donderberg zélf de regie in handen hebben om deze openbare moestuin daadwerkelijk te verwezenlijken. Zij doen dit met ondersteuning van de partners van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg.

Dubbel succes 
De realisatie van een openbare moestuin op de Donderberg is om tweeërlei redenen een succes te noemen. Het realiseren van de moestuin is een mooi voorbeeld hoe bewoners zelf aan de slag gaan om de wijk mooier te maken. Bovendien is de Donderse Moestuin het eerste resultaat om binnen de gemeente Roermond stadslandbouw te realiseren.

Wethouder Raja Fick wees op een motie van de gemeenteraad dat er minder grijs en meer groen in de stad moet komen. ,,We moeten het hebben van dit soort initiatieven’’, zei ze. ,,Het zorgt ook voor contacten tussen de mensen.’’


Klik hier voor een filmpje van de opening!