Wethouder Raja Fick-Moussaoui zet de bloem(boll)etjes buiten!

Woensdagochtend 18 november jl. heeft de gemeente Roermond op 4 verschillende locaties een mengsel van bloembollen geplant. Wethouder Raja Fick-Moussaoui heeft samen met aannemer Lubbe-Lisse de bloembollen machinaal gepoot in een groenstrook aan de Bredeweg te Roermond, ter hoogte van de rotonde bij Roncalli.

Diezelfde ochtend zijn ook op drie andere locaties bloembollen gepoot en wel aan de Bergstraat te Herten, Koninginnelaan nabij spoortunnel en Wirosingel nabij Ursulinebos. Hiermee zorgt de gemeente Roermond voor een kwaliteitsimpuls en meer variatie in het gemeentelijk groen. Zowel de uitstraling als de ecologische waarde van het groen nemen hierdoor toe. Het is de bedoeling dat we in de periode van februari tot en met april/mei van de bloeiende bollen kunnen genieten. 

Kwaliteitsimpuls en meer variatie in het openbaar groen.

Eerder dit jaar heeft de gemeente Roermond kruidachtige bloemstroken en bloeiende vaste borders gerealiseerd. Door het toepassen van bloembollen neemt de uitstraling van het openbaar groen nog meer toe. De locaties zijn in nauw overleg met de aannemer bepaald. In totaal zijn er op ± 360 m2 meer dan 100.000 bloembollen geplant. De mengsels bestaan uit verschillende bloembollen, waardoor de bloeitijd langer is dan bij het toepassen van één soort. Het soort mengsel en de wijze van beheer kan per locatie verschillen, met als doel dat de bloembollen kunnen verwilderen en dat mens en dier hier meerdere jaren van kunnen genieten. 

Meer voedsel voor vlinders en bijen

Door de vroege bloeitijd van de bloembollen zal er al heel vroeg in het jaar voedsel voor vlinders en bijen aanwezig zijn. De maanden februari en maart is er vaak weinig voedsel te vinden voor bijen en vlinders en op deze manier kunnen de insecten hier volop van profiteren. 
Met de realisatie van deze bloemstroken, geeft de gemeente Roermond invulling aan het convenant ‘Limburgers bijeen voor bijen’, waar op 15 oktober jl. door meerdere partijen een handtekening onder is gezet. “Met de diverse maatregelen om de kwaliteit en de variatie in het groen te verbeteren en de bloeitijd te verlengen, laten we als gemeente zien dat we het predicaat van gouden partner met recht waardig zijn”, aldus wethouder Raja Fick-Moussaoui.