Harry Schreurs

Harry Schreurs (68, Herten) is inmiddels gepensioneerd, maar was tot relatief kort geleden o.awerkzaam als projectleider van het VN-verdrag in Roermond. 

Hij is ruim 20 jaar actief (geweest) op het gebied van medezeggenschap, wmo en belangenbehartiging voor mensen met een beperking. 

Harry is, gezien zijn fysieke beperking, ervaringsdeskundige. 

Harry streeft naar een inclusieve samenleving  waar iedereen meedoet en zichzelf mag zijn. 

 Vanuit die ervaring blijft Harry zich inzetten voor inclusiviteit en een toegankelijk Roermond op het gebied van werken, onderwijs wonen, sport, mobiliteit en de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Harry is gehuwd en heeft twee dochters.