Nieuws

 • Beeldjes van Pierre Cuypers weer terug in de openbare ruimte van Roermond.

  18 mei 2019 -- Tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2019 heeft de VVD-fractie een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om de beeldjes van Pierre Cuypers weer terug te brengen in de openbare ruimte van Roermond. Wij zijn zeer verheugd dat het college hieraan gevolg heeft gegeven en feliciteren Henk Sillen en Roermond hiermee van harte! (foto Dagblad de Limburger) Lees verder

 • Vincent Zwijnenberg in Villa Politica over het Bevrijdingsfestival Limburg.

  2 mei 2019 — De VVD-fractie vindt dat het Bevrijdingsfestival Limburg hoort bij Roermond en voor onze stad behouden moet blijven! Onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg wordt hierover geïnterviewd door Marjanne Wassink van Villa Politica. Lees verder

 • Bevrijdingsfestival Limburg moet voor Roermond behouden blijven.

  27 april 2019 — Het staat voor de VVD-fractie buiten kijf dat het Bevrijdingsfestival Limburg hoort bij onze stad en voor onze stad behouden moet blijven. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Wij zijn zeer geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek van Dagblad De Limburger, gepubliceerd in haar editie van vanmorgen en vinden het onbegrijpelijk en respectloos dat – wanneer deze onderzoeksuitkomsten juist zijn – de Stichting BFL, de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen het jaarlijkse vieren van de vrijheid in onze provincie tot speelbal heeft gemaakt van een schimmige, niet-transparante “strijd achter de schermen”. Lees verder

 • Oud-voorzitter Victor Cillekens Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  26 april 2019 — De VVD Roermond feliciteert oud-voorzitter en fractievolger Victor Cillekens van harte met zijn Koninklijke Onderscheiding. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Ik ben er bijzonder trots op dat de VVD-fractie zo’n kundige en gedreven persoonlijkheid in haar midden heeft en feliciteer hem van harte met zijn lintje! Victor heeft als voorzitter de VVD Roermond door een hele moeilijke periode geloodst. Gelukkig ligt deze periode achter ons en kijken we vanuit eennieuwe, positieve mindset naar de toekomst.” Lees verder

 • Motie herplant bomen Kapellerlaan

  4 april 2019 — Op initiatief van VVD Roermond, komen door een motie ruim 200 bomen extra in Roermond die in de toekomst gaan bijdragen aan een gezonder leefklimaat! Lees verder

 • Enthousiaste en warm provinciale verkiezingsdag in Roermond

  9 maart 2019 — Vincent Zwijnenberg : " Vanmorgen provinciale verkiezingskaravaan van de VVD welkom geheten in Roermond. Met premier Mark Rutte, lijsttrekker Karin Straus , gedeputeerde Joost Van Den Akker en kandidaat-statenlid Sabine Koopman-Lyon. Vele enthousiaste en warme reacties uit het winkelende publiek. Volop mediabelangstelling. Ook de "Gele Hesjes" konden rekenen op een luisterend oor van onze premier. De Limburgse politiek kan op meer Roermondse inbreng rekenen!" Lees verder

 • Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

  18 februari 2019 — Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Met een raadsbreed aangenomen motie maakt de raad vanavond iets mogelijk wat het college sinds een tijdje niet meer wenste: raadsleden hebben op werkdagen weer vrije toegang tot het bestuursgedeelte van het Stadhuis! Pure winst, volgens de VVD-fractie! Lees verder

 • De VVD is niet alleen van de vaasjes, maar ook van de beelden!

  14 februari 2019 — De VVD is niet alleen van de vaasjes, maar ook van de beelden! De Pierre Cuypers beeldjes, gemaakt door beeldend kunstenaar Henk Sillen, zijn ooit verwijderd uit het straatbeeld van Roermond. Deze beelden verdienen weer een plek in Roermond vindt de VVD; Lees verder

 • Villa Politica te gast bij ons maandelijkse VVD Café

  2 februari 2019 — De VVD in Roermond wil elke eerste vrijdag van de maand een VVD Café organiseren. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Er wordt gesproken over actuele onderwerpen in de politiek. Op één van die bijeenkomsten was Villa Politica te gast en sprak met fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg over het coffeeshop beleid, het grote aantal vacatures bij de gemeente en de onlangs ingestelde compartimentering in het stadhuis van Roermond. Lees verder

 • Ons raadslid Ernest Oele stelt vragen aan het college over een grote toename van de WMO-zorgkosten..

  21 januari 2019 — In gemeenten waar met wijkteams wordt gewerkt waarvan medewerkers van zorgverlenende organisaties deel uitmaken, is tevens een grote toename van de WMO-zorgkosten. Hoe zit dit in Roermond? Ons raadslid Ernest Oele stelde vragen aan het college. Lees verder

 • VVD Roermond fractie flitsend uit de startblokken !

  10 januari — De VVD-fractie is flitsend in 2019 uit de startblokken gegaan! Werkbezoek gebracht aan de bibliotheek. Wat is Jeanine Deckers een bevlogen en inspirerende directeur/bestuurder! Ongelooflijk hoe het takenpakket van de bibliotheek is veranderd. Neem vooral eens een kijkje en laat u verrassen! Lees verder