Nieuws

 • Continuïteit van Roermondse startersleningen geborgd.

  21 september 2022 - Onlangs bereikten ons diverse signalen van Roermondse koopstarters dat zij niet meer in aanmerking dreigden te komen voor een starterslening. Daarop heeft de VVD samen met de LVR, GroenLinks en de PvdA een brandbrief geschreven aan het college om er op de kortst mogelijke termijn voor te zorgen dat koopstarters kansen kunnen blijven pakken op de Roermondse woningmarkt. Vandaag ontvingen wij bericht van het stadsbestuur dat de continuïteit van startersleningen op korte termijn in ieder geval geborgd is: er is een collegevoorstel in voorbereiding om verkregen revolverende middelen op basis van rente en aflossing in te zetten voor een ophoging van het toekenningsbudget. Op korte termijn zal de raad voorgesteld worden om de leningfaciliteit te verruimen zodat er ook in de komende jaren startersleningen verstrekt kunnen worden. Een voorbeeld van daadkrachtig bestuur! Lees verder

 • In actie voor individuele keuzevrijheid: baas in eigen buik!

  11 september 2022 - In lijn met de liberale traditie kwam de Roermondse VVD in actie voor de individuele keuzevrijheid van vrouwen. Aanleiding was het krantenartikel in De Limburger over 'pro life'-betogingen bij de abortuskliniek in Roermond: religieuze fanatici die onder het mom van geloofs- en demonstratievrijheid betogen tegen het abortusrecht van vrouwen. Vrijheid van betoging is een groot goed, maar dit mag niet ten koste gaan van de bezoeksters van de kliniek. VVD-raadslid Jonathan Felix heeft daarom samen met collega's van de PvdA en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het bevoegd gezag, de burgemeester. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over winstlimiet zorgverleners

  21 augustus 2022 - De VVD is van mening dat jeugdzorg dringend nodig is en doelmatig en effectief moet worden uitgevoerd. Als daarbij geld voor deze zorg wordt misbruikt voor excessieve vergoedingen aan bestuurders of uitvoerenden, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van de jeugdzorg en wordt die jeugdige die zorg nodig heeft letterlijk het “kind van de rekening”. Reden om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over (on)veiligheid en overlast op en rond de Maasplassen

  5 augustus 2022 - Op initiatief van de VVD-fractie hebben LVR, GroenLinks en PvdA schriftelijke vragen gesteld over de (on)veiligheid en overlast op en rond de Maasplassen. We vragen aandacht voor meer toezicht en handhaving in het Maasplassengebied. Lees verder

 • Nieuwe wethouder, raadslid en fractievoorzitter

  14 juli 2022 - Tijdens de raadsvergadering van 13 juli jl. zijn de nieuwe wethouders van de gemeente Roermond geïnstalleerd. Met Vincent Zwijnenberg is de VVD weer bestuurlijk vertegenwoordigd in het college. Dit betekent echter ook dat er in de gemeenteraad in opvolging voorzien diende te worden. De vrijgevallen VVD-zetel wordt ingenomen door raadslid Ernest Oele die inmiddels een echte routinier in de gemeenteraad genoemd mag worden. Vanaf vandaag zal raadslid Jonathan Felix tot slot de rol van fractievoorzitter op zich nemen. Al met al een heuglijke dag: een wethouder, een nieuw raadslid en een nieuwe fractievoorzitter! Lees verder

 • Jonathan Felix geïnstalleerd als VVD-raadslid

  2 juni 2022 - Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2022 is Jonathan Felix geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad namens de Roermondse VVD. Hij vult daarmee de vacature in die is ontstaan nadat Lonneke Cillekens in verband met een nieuwe baan is gestopt als raadslid. Samen met fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg vormt Jonathan de komende tijd de raadsfractie van de VVD, en zij vormen tevens de VVD-onderhandelingsdelegatie bij de formatie van een nieuwe coalitie. Daarbij is Vincent kandidaat-wethouder namens de Roermondse VVD. De komende weken is onze inzet gericht op een succesvolle afronding van de coalitieonderhandelingen met LVR, GroenLinks en PvdA. Lees verder

 • Aan de slag!

  31 maart 2022 - Gisteren zijn de twee leden van de Roermondse VVD-fractie geïnstalleerd in de gemeenteraad van Roermond. En we zullen maar gewoon zeggen zoals het is: daar zijn we trots op! Vincent Zwijnenberg en Lonneke Cillekens gaan Roermond de komende jaren mooier en beter maken. Heel veel succes! Lees verder

 • Afscheid nemen is nooit leuk.

  28 maart 2022 - Afscheid nemen is nooit leuk. Zeker niet na bijna 12 jaar. Een mooie afscheidsspeech van de burgemeester voor de financiële topper van onze gemeenteraad en onze VVD-fractie. Ernest, zeer veel dank voor je geweldige inzet! Lees verder

 • Onze campagne zit erop.

  16 maart 2022 - Het is 16 maart. Onze campagne zit erop. We vragen om je vertrouwen en om je stem, zodat het de komende 4 jaar anders gaat in Roermond. Ga vandaag vooral stemmen, en hopelijk kies je voor de Roermondse VVD. Lees verder

 • Handen uit de mouwen bij NLdoet!

  11 maart 2022 - Vandaag en morgen organiseert het Oranje Fonds weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale alternatieven. Enkele van onze kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad hebben vandaag de handen uit de mouwen gestoken om Speeltuin Kitskensberg weer een beetje fraaier te maken. Lees verder

 • Spectaculair zaalvoetbal in Jo Gerrishal.

  4 maart 2022 - Prachtig avondje topsport zaalvoetbal in Roermond. Helaas kon Tigers Roermond meervoudig landskampioen FC Eindhoven niet verrassen in de halve finale van de Nederlandse beker. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg heeft samen met fractievolgers Jonathan Felix en Arjan Meeuwissen genoten van een spannende en druk bezochte wedstrijd. Dat belooft wat voor de tweede competitiehelft! Lees verder

 • Sjoone vastelaovend same!

  25 februari 2022 - Ederein eine sjoone vastelaovend! Lees verder

 • Ger Heyman, onze nummer 5, in gesprek met Roermond Journaal.

  24 februari 2022 - Ger Heyman, nummer 5 op onze kieslijst, schoof onlangs aan bij Roermond Nieuws om daar te vertellen over zijn achtergrond en drijfveren om politiek actief te zijn. In zijn werkzame leven heeft Ger vaak verbindende rollen mogen vervullen tussen overheid en inwoners. Daar gaat hij graag mee door, maar dan nu vanuit de politiek: "Als je dan met pensioen gaat, dan blijf je voor je gevoel maatschappelijk toch betrokken en gaat de wereld om je heen je aan het hart. Ik wil graag een betekenisvolle rol blijven vervullen en zo kwam ik uit bij de VVD." Ger maakt zich daarbij sterk voor meer burgerparticipatie: "Als je mensen aan de voorkant goed meeneemt bij ontwikkelingen, dan kun je als overheid ook goed gebruik maken van de kennis, talent en energie van mensen in de buurten." Het hele interview terugkijken? Ga dan naar: https://www.youtube.com/watch?v=trPl9mmQGIM&t=412s Lees verder

 • Zwaar weer op komst voor Roerdelta?

  23 februari 2022 – Met slechts een kleine meerderheid van 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen heeft de gemeenteraad afgelopen maandagavond ingestemd met drie scenario’s voor de verdere ontwikkeling van Roerdelta fase 2 (woongebied) en Roerdelta fase 3 (haven). De VVD-fractie heeft haar bezwaren tegen de voorgestelde aanpak niet onder stoelen of banken gestoken (zie bijgevoegd videofragment van onze inbreng tijdens het raadsdebat). Wethouder Waajen heeft de VVD-fractie allerminst kunnen overtuigen. Onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg sprak op 4 april 2019 bij de behandeling van het Programma van Eisen al zijn zorgen uit over de stedenbouwkundige kwaliteiten van de Roerdelta: “Hebben wij hierop voldoende grip? Wordt onze identiteit en historie voldoende doorleefd? Mijn fractie zit niet te wachten op leuke tekeningetjes en schetsjes waarop wandelende mensen staan afgebeeld, met hondje, een enkel voertuig in het straatbeeld, prachtige groene bomen … “. Deze zorgen zijn er drie jaar later nog altijd. Gelukkig staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Willen wij voor toekomstige generaties Roermondenaren op deze klungelige manier een stukje geschiedenis van onze stad vertellen én de verbinding maken met het water? Roermond, het kan anders! Lees verder

 • Scholierendebat BC Broekhin

  22 februari 2022 - Onze jongerenkandidaat en nummer 2 op de VVD-lijst, Jonathan Felix, heeft gisteren deelgenomen aan het verkiezingsdebat van BC Broekhin. In aanwezigheid van vele leerlingen is er gedebatteerd over allerlei onderwerpen die interessant zijn voor de jeugd, zoals: een landelijke proef met gereguleerde wietteelt, armoedebestrijding in Roermond, ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren en duurzaamheid. Het was daarnaast ook een goed moment om samen mét de jongeren te spreken over wat hen drijft en wat zij graag van de politiek zouden willen. De Roermondse VVD heeft met plezier aan dit debat deelgenomen en steekt graag de hand uit naar jongeren die interesse hebben in politiek. In contact komen met Jonathan? Stuur vooral een mailtje naar jonathan.felix@vvdlimburg.nl Lees verder

 • Voorbeschouwing op raadsvergadering 17 februari.

  16 februari 2022 - Roermond kan weer een interessante raadsvergadering tegemoet zien. De verkiezingen werpen ongetwijfeld hun schaduw vooruit, ook al is de behandeling van de brief van de burgemeester over de bestuurscultuur en de uitkomst van enkele integriteitsonderzoeken doorgeschoven naar een later moment. Arjan Meuwissen kijkt alvast met onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg vooruit. U kunt de raadsvergadering op donderdag 17 februari vanaf 18.00 uur live volgen op de website van de gemeente Roermond. Lees verder

 • Financiering renovatie Theater de Oranjerie komt rond.

  9 februari 2022 - Ons raadslid Ernest Oele is blij dat nog voordat de vragen van de VVD-fracties aan het Roermondse College van B&W en het Limburgse College van GS zijn beantwoord, provincie, gemeente en de directie van Theater de Oranjerie het eens zijn geworden over een financieringsoplossing. Alle drie de partijen tasten dieper in de beurs om de duurder geworden renovatie op korte termijn mogelijk te maken. Ook is er nu zicht op dat de provinciale subsidie op korte termijn beschikbaar zal zijn. Lees verder

 • Het college presenteert de schetsen voor de herontwikkeling van de V&D: oordeelt u zelf!

  3 februari 2022 - De Roermondse VVD staat voor een transparante overheid. Nadat Dagblad de Limburger berichtte over de voorgenomen herontwikkeling van de V&D op het Munsterplein, heeft de VVD hier kritische vragen over gesteld aan het college. De antwoorden hierop en de schetsen zijn inmiddels binnen. Oordeelt u zelf! Lees verder

 • Het is nog steeds wachten op provinciale subsidie renovatie Theater de Oranjerie. 10 februari update antwoorden op de vragen.

  2 februari 2022 - De Oranjerie staat in de startblokken om te beginnen met de noodzakelijke renovatie en revitalisatie van het theater. Voor Roermond en de regio het belangrijkste cultuurpodium. Na een lange voorbereiding om tot gemeentelijke subsidiëring te komen, leek er eindelijk schot in te komen toen dit renovatieproject, ruim een jaar geleden, in de “samenwerkingsagenda kleine landelijke centra” met de provincie werd opgenomen. Hiermee kwam ook de provinciale subsidie binnen bereik. En daar lijkt het nu op te houden! De toezegging is er, maar wanneer wordt uitbetaald is nog een vraagteken. Reden voor Ernest Oele van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Roermond en Karin Straus van de VVD-fractie in Provinciale Staten opnieuw hierover vragen te stellen aan hun Colleges van B&W en GS. Lees verder

 • Dag van Kandidaatstelling.

  31 januari 2022 - Victor Cillekens, onze lijstduwer bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, heeft vandaag de kandidatenlijst van de VVD ingeleverd op het stadskantoor. Roermond is toe aan een nieuwe bestuurscultuur en kan wel wat meer VVD gebruiken! Maar liefst 26 gemotiveerde kandidaten van Team VVD staan klaar om zich vier jaar lang in te zetten voor Roermond met frisse ideeën en nieuw elan. Ons verkiezingsprogramma heet “Het Kan Anders” en staat op onze website. Met een sterke VVD wordt het de komende vier jaar anders! Vind je ook dat het anders moet de komende bestuursperiode? Denk dan met ons mee en kies VVD! Lees verder