Nieuws

 • Gemeente telefonisch slecht bereikbaar!

  8 september 2021 - De VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Het lijkt erop dat de telefonische bereikbaarheid een flinke optater heeft gekregen door alle (re)organisatieperikelen. Ik vind het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat de gemeente er alles aan doet om je gewoon goed te helpen. Kennelijk wordt dit door het huidige college anders beleefd. In de zakelijke dienstverlening kan een gebrekkige telefonisch bereikbaarheid de doodsteek betekenen voor je bedrijf. Ik hoop dat onze vragen de ogen van het college openen. Dat zou heel prettig zijn voor onze inwoners.”. In de bijlage treft u onze vragen aan. Lees verder

 • Vincent Zwijnenberg in gesprek met Roermond Journaal.

  27 augustus 2021 – Fractievoorzitter en lijsttrekker Vincent Zwijnenberg in gesprek met Rob Hompe van het Roermond Journaal over zijn jeugd en politieke bewustwording, de constructieve opstelling van de VVD als oppositiepartij, het miljoenentekort van de gemeente, de bijzondere omgangsvormen in de raad, het belang van lijntjes met Den Haag en Maastricht en zijn wensdroom voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Lees verder

 • Kort parkeren en laad/los plekken belangrijk voor binnenstad!

  24 juli 2021 - De VVD-fractie is blij met de berichtgeving in Dagblad De Limburger van vandaag (zie bijlage) over de handtekeningenactie die is opgestart voor het behoud van de parkeerplaatsen in de binnenstad. Als een van de weinige fracties heeft zij tegen de motie van D66/GL/LVR gestemd waarin het college hiertoe wordt gedwongen zonder dat er alternatieve plekken worden aangereikt of zorgvuldig hierover is nagedacht. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Plekken voor kort parkeren en laden en lossen zijn onmisbaar voor een sterke binnenstedelijke economie en de leefbaarheid van onze prachtige binnenstad. Maar die plekken behoeven niet persé op de Markt te liggen. Dus weg met deze machtspolitiek en eerst aan de slag met fatsoenlijke alternatieven!” Lees verder

 • Op de bres voor de binnenstad en de kern Swalmen!

  16 juli 2021 - De VVD-fractie heeft vandaag schriftelijke vragen aan het college gesteld over het Rijksprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden. Met dit programma wil de Rijksoverheid lokale projecten stimuleren en ondersteunen die de leegstand in binnensteden en kernen terugdringen. Er is maar liefst € 100 miljoen hiervoor beschikbaar. De VVD-fractie vraagt zich af of het college wel alles uit de kast haalt om leegstand en verloedering tegen te gaan. Op retail gerichte maatregelen blijken hoogstens een tijdelijk effect te sorteren. De economische basis voor een winkelgebied dreigt steeds verder af te brokkelen. Het initiatief en de regie ligt bij de gemeente om deze transformatie in samenspraak met de marktpartijen tot een goed einde te brengen. Maar dat vereist wel daadkracht en durf bij het college! Lees verder

 • Een bijzondere ontmoeting met onze toekomst!

  3 juli 2021 - Gistermiddag heeft de VVD-fractie een werkbezoek gebracht aan het voormalige Yageo/Philipsterrein. Ontwikkelaar Berend Matzinger heeft ons gastvrij ontvangen en enthousiast rondgeleid. Ook heeft hij verteld hoe hij het doods en ongebruikt stedelijk gebied tussen de binnenstad en Oostelijk Roermond wil veranderen en gelijktijdig de huidige ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten van onze stad wil versterken. Bewoners en ondernemers rondom het Yageo/Philipsterrein, in ’t Vrijveld Noord en in aangrenzende wijken, de belangenorganisaties, de gemeente en de provincie zijn vanaf het begin bij deze ontwikkeling betrokken. De VVD-fractie is blij met deze belangrijke ruimtelijke ontwikkeling en alle inspanningen die zijn en worden gedaan om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Het was een bijzondere ontmoeting met onze toekomst: in een regenachtige week scheen zelfs de zon! Lees verder

 • ‘Klaar voor de herstart’ is nog niet af!

  25 juni 2021 – Op donderdagavond 24 juni heeft de VVD-fractie heel transparant de kaarten op tafel gelegd over haar inbreng in de aanloop van het raadsdebat over ‘Klaar voor de herstart’ op 8 juli. De centrum-linkse coalitie van GroenLinks/CDA/DS/D66 blijkt met haar eigen accenten de begroting in onbalans te hebben gebracht. Opnieuw springt de VVD-fractie in de bres voor de monumentale binnenstad. Lees verder

 • Coalitiefracties blijven achter college staan – Concordia zit met lege handen!

  22 juni 2021- Dinsdagavond 22 juni vond de commissiebehandeling plaats over het afwijzend besluit van het college op een aanvraag voor financiële ondersteuning voor de realisatie van noodzakelijke vernieuwingen op het sportcomplex van hockeyvereniging Concordia. Ernest Oele, gemeenteraadslid voor de VVD riep het college en de overige fracties op, het verzoek van Concordia te steunen, maar helaas zonder succes. De coalitie sloot de rijen en stelt een beslissing uit. Lees verder

 • VVD jaagt inclusief werkgeverschap aan!

  21 juni 2021 - De VVD-fractie heeft vastgesteld dat de gemeente Roermond niet werkt met de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Het doel van de PSO is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de commissie Bestuur en Middelen vanavond heeft fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg niet alleen aangegeven meer inzicht te willen in de mate waarin de gemeente Roermond sociaal onderneemt, maar ook opgeroepen bij de inkopen van goederen en/of diensten meer werk te maken van social return aangetoond met een PSO-certificaat. Hierdoor ontstaan er in de leveranciersketen meer kansen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kan social return eindelijk concreet worden gemaakt! Wethouder Schreurs blijkt niet bekend te zijn met de PSO en heeft toegezegd de suggestie van de VVD-fractie te zullen oppakken. Lees verder

 • 24 uur scholing voor een wereld van verschil bij het redden van mensenlevens!

  17 juni 2021- De recente gebeurtenissen bij het EK Voetbal hebben maar weer eens laten zien hoe belangrijk snelle en adequate hulp kan zijn in noodsituaties en levens kan redden. Nog steeds zijn er te weinig mensen die beschikken over voldoende vaardigheden om in noodsituaties in staat te zijn de juiste handelingen te verrichten. Kinderen vanaf 14 jaar zijn fysiek en mentaal in staat eerste hulp te verlenen als ze daarvoor de juiste instructie hebben gehad. Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren door EHBO en reanimatie op te nemen in hun lesprogramma’s. Een goede EHBO-opleiding kan in 20 uren gegeven worden, een AED-training in 4 uur. Beide kunnen afgesloten worden met een geldig diploma dat de scholieren ook de mogelijkheid geeft deze vaardigheden als vrijwilliger in te zetten, bijvoorbeeld bij verenigingen waarvan zij lid zijn. Met maar 24 uur scholing (van de ca 1000 lesuren per jaar die geroosterd worden) kan dus een wereld van verschil bereikt worden bij het redden van mensenlevens! Reden voor raadslid Ernest Oele om namens de VVD-Fractie een motie (zie bijlage) in te dienen bij de raadsvergadering van 8 juli, met als doel de scholen in het voortgezet- en middelbaar onderwijs hierbij te betrekken. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis (5)

  10 juni 2021 – Met een “van harte gefeliciteerd aan alle geslaagden” begon onze fractie vanavond haar beschouwing op de situatie waarin de gemeente Roermond is verzeild geraakt. Onze inbreng tijdens de raadsvergadering kunt u terugvinden in de bijlage. Alleen het uitgesproken woord telt. Lees verder

 • VVD tegenstander van windmolens en zonneparken in de gemeente Roermond!

  7 juni 2021 - Bij de behandeling van de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES 1.0) in de gemeenteraad hebben wij met succes een amendement ingediend om de harde uitsluiting voor wind in de RES te behouden. GroenLinks-wethouder Rens Evers stak zijn voorliefde voor een “avontuurlijk kronkelpad” niet onder stoelen of banken. De groene omgeving van Asenray zou hierdoor een bijzondere status hebben gekregen op de schaal van Noord- en Midden-Limburg als potentielocatie voor windturbines. De VVD-fractie wil de landschappelijke en natuurwaarden rondom Asenray behouden. In een overwegend stedelijk gebied met schaarse open ruimte, zoals dat van Roermond, is geen plek voor windturbines en zonneparken, nog afgezien van onze zorgen hierbij voor de volksgezondheid. Asenray en Hoogvonderen, blijft u vooral alert op de ontwikkelingen die kunnen gaan komen! Lees verder

 • Vincent Zwijnenberg lijsttrekker VVD Roermond.

  4 juni 2021 - Vincent Zwijnenberg is lijsttrekker van de Roermondse VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis! (4)

  28 mei 2021 - Durf te dromen! Tijdens de commissievergadering over Klaar voor de Herstart, die vannacht tot in de kleine uurtjes duurde, hield onze fractievoorzitter het college heel fijntjes het maatschappelijke effect voor ogen van de huidige organisatieontwikkeling. Het is maar een voorbeeld. Zo zijn er velen. Het is goed mogelijk dat u zich ook hierin herkent. Als inwoner, ondernemer of als instelling. De VVD wil terug naar die gemeente Roermond, die ons toen heeft verleid om hier te komen wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren! Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis! (3)

  22 mei 2021 - De financiën van de gemeente Roermond staan behoorlijk onder druk. Er moet worden ingegrepen anders zit de gemeente de komende jaren met een structureel tekort van gemiddeld vijf miljoen per jaar. De centrum-linkse coalitiepartijen Groen Links, CDA, Demokraten Swalmen en D66 zetten onder meer in op het verhogen van de OZB, het verdubbelen van de toeristenbelasting, het verhogen van de parkeertarieven met 10% en betaald parkeren in de rijwielstalling. In de aanloop naar de behandeling in de ingelaste commissievergadering van 27 mei 2021 sprak verslaggever Marc van der Sterren van ML5 met enkele leden van de gemeenteraad, waaronder onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis! (2)

  18 mei 2021 – Tijdens het presidiumoverleg van de raad van gisteravond heeft de grootste partij in de raad, tevens oppositiepartij, voorgesteld spreektijd in te voeren tijdens het raadsdebat op donderdag 10 juni 2021 over het raadsvoorstel Klaar voor de Herstart. Waarom wil de grootste partij in de raad de kleine oppositiepartijen monddood maken? Deze opstelling is niet meer van deze tijd en doet geen recht aan de ingewikkelde bestuurlijke situatie waarin Roermond is verzeild geraakt. Juist nu moeten bestuurders met respect voor elkaars opvattingen zoveel mogelijk gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing. Hier past geen spreektijdbeperking bij. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis! (1)

  17 mei 2021 - Eerder (16 april 2021) publiceerden wij op deze website al het bericht “Gemeente Roermond koerst af op een miljoenentekort”. Toen beperkte de informatie vanuit het college zich nog tot een toelichting van de wethouders Smitsmans en Pleyte en een tweetal sheetjes. Inmiddels heeft ons wat meer informatie bereikt. Het lijkt erop alsof het college het belangrijker vindt over de verkiezingen van volgend jaar heen te regeren dan de raad mee te nemen in het beleids- en besluitvormingsproces dat tot het huidige bestuurlijke dieptepunt heeft geleid. De problemen op het stadhuis blijken veel groter te zijn dan het maken van een eenvoudig rekensommetje dat moet leiden naar een sluitende meerjarenbegroting. Vooruitlopende op een ingelaste commissievergadering van 27 mei 2021 is afgesproken dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld schriftelijke vragen te stellen over de informatie die is aangereikt. Via de rubriek “Puin ruimen op het stadhuis!” houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en de inbreng van de VVD-fractie. Uw belang staat hierbij vanzelfsprekend voorop! Lees verder

 • Organisatie-ontwikkeling gemeente stagneert: inwoners en ondernemers de dupe!

  13 mei 2021 - De VVD-fractie heeft de commissie Bestuur en Middelen gevraagd de organisatie-ontwikkeling op de agenda te plaatsen van haar vergadering op maandagavond 17 mei 2021. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Ik ben erg geschrokken tijdens een werksessie met onze woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. De gemeente kreeg hier het verwijt teveel met papier en overleg bezig te zijn en te beschikken over onvoldoende ambtelijke capaciteit om datgene wat móet gebeuren waar te kunnen maken. Het wordt de hoogste tijd dat het college ook bestuurlijke verantwoording aflegt naar de raad over de bedrijfsvoering. We zijn alweer een tijdje bezig met organisatie-ontwikkeling en strategische personeelsplanning. Het lijkt erop dat het alsmaar niet van de grond komt. Als we kijken naar de prestaties van omliggende gemeenten als Maasgouw en Venlo, doen we onze inwoners en ondernemers ernstig tekort!”. Lees verder

 • VVD-fractie boos: college laat kleine ondernemers in de kou staan!

  23 april 2021 - Het linkse Roermondse college heeft nu haar ruimhartigheid getoond door een “schrale” regeling te presenteren, gebaseerd op een absoluut maximum van 150% van de bijstandsnorm en een betrekkelijk lage maximale bijdrage van € 285 per maand. Als je bedenkt dat alleen al de woonlasten voor een huishouden snel € 1000 per maand of meer zijn, dan lost deze maximale bijdrage slechts weinig op. Toch zal een groot deel van de beoogde doelgroep met dergelijke lasten geconfronteerd worden. Ons raadslid Ernest Oele is zeer verontwaardigd over de aanpak van het college en heeft hierover art. 43 vragen gesteld. Lees verder

 • Gemeente Roermond koerst af op een miljoenentekort!

  16 april 2021 - “Een mokerslag!”, zo typeerde onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg de onheilstijding van het college gisteravond. De Gemeente Roermond krijgt te maken met een structureel tekort dat schommelt rond de 5 miljoen euro, waarbij ook nog eens niet alle taakstellingen worden gerealiseerd. Het spaarvarken is in 8 jaar tijd kapot geslagen en leeg gehaald. De veronderstelde bezuiniging op de ambtelijke organisatie van structureel 2 miljoen euro blijkt ook nog eens onhaalbaar te zijn. Voor dit jaar blijkt het college een stevige greep te moeten doen uit de algemene reserve, waardoor deze maar liefst 2,3 miljoen euro onder de minimumgrens zakt. Er zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om geen art. 12 gemeente te worden. De lokale belastingen moeten structureel 3 miljoen euro omhoog: de burger betaalt de rekening! Lees verder

 • VVD-motie Corona-steun cultuursector raadsbreed aangenomen!

  14 april 2021 - Onze cultuursector staat het water aan de lippen en dreigt blijvende schade te ondervinden als (financiële) ondersteuning achterblijft. En dat is in Roermond tot op heden nog het geval. Waar in veel gemeenten al steun en of herstelplannen voor de culturele sector zijn gepubliceerd, loopt ons college achter op deze ontwikkelingen. Reden genoeg voor de VVD-fractie om het initiatief te nemen voor een motie die het college opdracht geeft tot een regeling te komen en deze uiterlijk 1 mei dit jaar open te stellen voor aanvragen. Deze motie, mede onderssteund door de LVR, D66 en SP, is in de raadsvergadering op 12 april unaniem aangenomen. Lees verder