Nieuws

 • Organisatie-ontwikkeling gemeente stagneert: inwoners en ondernemers de dupe!

  13 mei 2021 - De VVD-fractie heeft de commissie Bestuur en Middelen gevraagd de organisatie-ontwikkeling op de agenda te plaatsen van haar vergadering op maandagavond 17 mei 2021. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Ik ben erg geschrokken tijdens een werksessie met onze woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. De gemeente kreeg hier het verwijt teveel met papier en overleg bezig te zijn en te beschikken over onvoldoende ambtelijke capaciteit om datgene wat móet gebeuren waar te kunnen maken. Het wordt de hoogste tijd dat het college ook bestuurlijke verantwoording aflegt naar de raad over de bedrijfsvoering. We zijn alweer een tijdje bezig met organisatie-ontwikkeling en strategische personeelsplanning. Het lijkt erop dat het alsmaar niet van de grond komt. Als we kijken naar de prestaties van omliggende gemeenten als Maasgouw en Venlo, doen we onze inwoners en ondernemers ernstig tekort!”. Lees verder

 • VVD-fractie boos: college laat kleine ondernemers in de kou staan!

  23 april 2021 - Het linkse Roermondse college heeft nu haar ruimhartigheid getoond door een “schrale” regeling te presenteren, gebaseerd op een absoluut maximum van 150% van de bijstandsnorm en een betrekkelijk lage maximale bijdrage van € 285 per maand. Als je bedenkt dat alleen al de woonlasten voor een huishouden snel € 1000 per maand of meer zijn, dan lost deze maximale bijdrage slechts weinig op. Toch zal een groot deel van de beoogde doelgroep met dergelijke lasten geconfronteerd worden. Ons raadslid Ernest Oele is zeer verontwaardigd over de aanpak van het college en heeft hierover art. 43 vragen gesteld. Lees verder

 • Gemeente Roermond koerst af op een miljoenentekort!

  16 april 2021 - “Een mokerslag!”, zo typeerde onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg de onheilstijding van het college gisteravond. De Gemeente Roermond krijgt te maken met een structureel tekort dat schommelt rond de 5 miljoen euro, waarbij ook nog eens niet alle taakstellingen worden gerealiseerd. Het spaarvarken is in 8 jaar tijd kapot geslagen en leeg gehaald. De veronderstelde bezuiniging op de ambtelijke organisatie van structureel 2 miljoen euro blijkt ook nog eens onhaalbaar te zijn. Voor dit jaar blijkt het college een stevige greep te moeten doen uit de algemene reserve, waardoor deze maar liefst 2,3 miljoen euro onder de minimumgrens zakt. Er zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om geen art. 12 gemeente te worden. De lokale belastingen moeten structureel 3 miljoen euro omhoog: de burger betaalt de rekening! Lees verder

 • VVD-motie Corona-steun cultuursector raadsbreed aangenomen!

  14 april 2021 - Onze cultuursector staat het water aan de lippen en dreigt blijvende schade te ondervinden als (financiële) ondersteuning achterblijft. En dat is in Roermond tot op heden nog het geval. Waar in veel gemeenten al steun en of herstelplannen voor de culturele sector zijn gepubliceerd, loopt ons college achter op deze ontwikkelingen. Reden genoeg voor de VVD-fractie om het initiatief te nemen voor een motie die het college opdracht geeft tot een regeling te komen en deze uiterlijk 1 mei dit jaar open te stellen voor aanvragen. Deze motie, mede onderssteund door de LVR, D66 en SP, is in de raadsvergadering op 12 april unaniem aangenomen. Lees verder

 • Criminele zorgaanbieders? Weg ermee!

  13 april 2021- Er blijken signalen te zijn dat na de overdracht van zorgtaken door het rijk aan de gemeenten door een toevloed van nieuwe zorgverleners criminaliteit in de zorg toeneemt. Naast zorgfraude, blijkt er ook sprake te zijn van bijvoorbeeld dwang tot prostitutie of henneptoppen knippen als dagbesteding. Het mag natuurlijk nooit gebeuren dat de zorgverlening voor dit soort criminele activiteiten misbruikt wordt. Kwetsbaren en zwakkeren in de samenleving moeten hiertegen juist beschermd worden. Daarom stelt de VVD-fractie vragen aan het college van B&W in Roermond om meer helderheid te krijgen over deze problematiek en naar een aanpak toe te werken om dit bij de wortel aan te pakken en te voorkomen. Lees verder

 • Bevers lust of last?!

  18 maart 2021 - Onlangs heeft ons raadslid Ernest Oele vragen gesteld over de toenemende problemen veroorzaakt door bevers. Dit heeft al voor veel reacties gezorgd - in deze nieuwsflits daarom aansprekende voorbeelden van de activiteiten van de bever. Lees verder

 • Voor het eerst naar de stembus!

  17 maart 2021 - Voor het eerst van je leven naar de stembus! Onze fractiemedewerker Oscar Gezempa verscheen vandaag... Lees verder

 • Nieuwe coffeeshops - stilzitten is geen optie!

  12 maart 2021 - De verplaatsing van de huidige twee coffeeshops houdt de gemoederen op dit moment stevig bezig. En onvermijdelijk, want dat blijft voorlopig zo! In de voorbije dagen heeft de VVD-fractie hierover veel vragen gekregen. Hoe zit het nu precies in elkaar? Welke stappen kunt u als particulier of als ondernemer zelf zetten? Lees verder

 • Bevers, een verrijking voor de natuur of een groeiende plaag?

  9 maart 2021 - De VVD-fractie is onlangs benaderd door ondernemers uit het Roermondse Maasplassengebied die hinder ondervinden van de immer groeiende beverpopulatie. Jonge aanplant van bomen wordt gretig opgepeuzeld en zelfs dikke beeldbepalende knotwilgen worden het slachtoffer van de knaaglust van de bever. Lees verder

 • Coffeeshops weg uit de Roermondse binnenstad!

  26 februari 2021 - Het is een lang gekoesterde wens van de Roermondse VVD dat beide coffeeshops uit het straatbeeld van de binnenstad verdwijnen. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg ziet de uitkomst van maar liefst drie juridische procedures van de huidige coffeeshopexploitant met vertrouwen tegemoet en wijst op de grote zorgvuldigheid die de burgemeester (heeft) betracht bij de vormgeving van haar nieuwe beleid. Wel vraagt hij opnieuw voor meer aandacht voor de signalen van overlast vanuit de omwonenden, want zij kunnen pas 9 oktober 2024 de vlag uithangen. Lees verder

 • Parkeertarieven veroorzaken concurrentienadeel!

  24 februari 2021 - De VVD-fractie vindt dat de verhoging van de tarieven voor de uitrijkaarten ten laste dient te komen van het Coronafonds voor de duur van de pandemie en heeft hierover vragen gesteld aan het college. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “De verhoging van de tarieven van de uitrijkaarten tijdens de coronapandemie komt op een zeer ongelukkig moment. Onze winkeliers verdienen vooral nu het kabinet ietsje meer vrijheid toestaat juist een duwtje in de rug. Het wegnemen van het concurrentienadeel ten opzichte van het DOC, pakweg zo’n 10%, zou wat de VVD betreft ten laste van het Coronafonds kunnen worden gebracht”. Lees verder

 • Netwerken en Lobbyen maar dan op de digitale manier.

  10 februari 2021 - Vandaag hebben onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg en onze fractiemedewerker Oscar Gezempa deelgenomen aan de eerste digitale vastelaovendborrel van de Provincie Limburg. In de chatbox zijn we geen leden van het Roermondse college tegengekomen. Zouden zij aanwezig zijn geweest om te netwerken en te lobbyen??? Lees verder

 • Nieuwsflits nabeschouwing raadsvergadering 4 februari 2021.

  5 februari 2021 - Een marathonzitting die maar liefst 7,5 uur duurde! Dus deze keer een wat langere Nieuwsflits waarin drie onderwerpen worden nabeschouwd: - Amendement samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgs Centra. - Motie Lobbyen en Netwerken. - Motie startende ondernemers en coronafonds. Veel kijkplezier! Lees verder

 • Subsidiëring kleine erfgoedzorg projecten mag niet geschrapt worden!

  2 februari 2020 - “Motie zorg voor erfgoed”: Wethouder dreigt subsidiëring kleine erfgoedzorg projecten te schrappen. De VVD-fractie is het daar niet mee eens! Raadslid Ernest Oele vertelt hier meer over in het filmpje. Voordat zo’n besluit genomen wordt, moet eerst de evaluatie van het gevoerde beleid op tafel liggen. Daarom dienen wij op 4 februari een motie in om subsidiëring van kleine erfgoedprojecten positief te blijven beoordelen, tot deze evaluatie beschikbaar is. Lees verder

 • Onze Boa’s verdienen ook de coronabonus! (2)

  26 januari 2021 - Als het aan de VVD-fractie zou hebben gelegen hadden de Roermondse boa’s in navolging van de politiemensen ook een nettobonus gekregen van € 300,00. “Ook onze boa’s verdienden een blijk van waardering voor hun rol in de frontlinie van de coronacrisis!”, aldus raadslid Ernest Oele. Lees verder

 • Tégen geweld en vóór Roermond

  25 januari 2021 - Tégen geweld en vóór Roermond Lees verder

 • Een nieuwe greep uit de algemene reserve is voor de VVD niet bespreekbaar!

  24 januari 2021 - Het VVD-Verkiezingsprogramma 2018-2022 was al duidelijk over de gewenste financiële richting van onze gemeente: “Roermond, ik wil leven in jouw omgeving. Waar de gemeente er voor ons is. En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat. Een goede financiële huishouding is van groot belang.”. Onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg leidde het verzet vanuit de raad tegen een greep van het college uit de algemene reserve om woningcorporaties tegemoet te komen voor de zogenaamde onrendabele toppen bij het realiseren van grondgebonden nultrede huurwoningen. Lees verder

 • Lokale cultuursector moet steun krijgen!

  22 januari 2021 - De VVD-fractie kreeg vanuit de cultuursector vragen over ondersteuningsmogelijkheden door de gemeente nu veel activiteiten tijdens de corona pandemie. Tot nu toe is de gemeenteraad hierover nog niet geïnformeerd, hoewel al in juni vorig jaar bekend werd dat het rijk hiervoor middelen beschikbaar gaat stellen. Lees verder

 • Hogere afvalstoffenheffing vanaf 2022 onaanvaardbaar!

  18 januari 2021 - De commissie Ruimte van 20 januari 2021 kent in elk geval twee interessante agendapunten: Verhoging afvalstoffenheffing vanaf 2022 en Herontwikkelingen in ’t Vrijveld. Lees verder

 • Heb je ambities en ben je klaar voor de volgende stap?

  16 januari 2021 - Belangrijke gebeurtenissen werpen altijd hun schaduw ver vooruit! Dat geldt ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Een van onze ambities is om daarbij met een ijzersterke kandidatenlijst te komen waar de Roermondse kiezers niet omheen kunnen! Lees verder