Nieuws

 • Ondernemers in het zonnetje gezet!

  19 november 2021 – Meer dan ooit verdienen onze Roermondse ondernemers onze steun en waardering. Zeker ook vandaag, op de Dag van de Ondernemer. Voor hun durf en doorzettingsvermogen in deze tijd! Ondernemers creëren groei, banen en welvaart in onze gemeente. De Roermondse VVD-fractie heeft vandaag een viertal ondernemers in het zonnetje gezet. Aan hen is symbolisch een bloemetje uitgereikt voor alle ondernemers die onze gemeente rijk is. Vier inspirerende gesprekken met bevlogen en maatschappelijk betrokken ondernemers. Ondernemers in de gemeente Roermond, hartelijk dank voor jullie inzet en toegevoegde waarde! Met inachtneming van de coronamaatregelen bezochten fractieleden Saskia Zijlstra, Vincent Zwijnenberg, Lonneke Cillekens en Jonathan Felix in wisselende tweetallen respectievelijk Ger Verstegen van Ambachtelijke Meubelmakerij Verstegen op het industrieterrein in Merum, Albert en Wil Middel van Restaurant Munsterhof aan het Munsterplein in onze binnenstad, Marc van Heijster van Van Heijster Kantoor/Boekado in hartje Swalmen en Perry Houkes van Marina Oolderhuuske in het Maasplassengebied. Hiervan is de volgende foto-impressie gemaakt. Lees verder

 • Dag van de Ondernemer 2021.

  18 november 2021 - Morgen vindt de Dag van de Ondernemer 2021 plaats. Ondernemers verdienen respect en een moment van aandacht voor hun belang voor de Nederlandse economie. De Roermondse VVD-fractie viert deze dag graag mee en gaat in gesprek met een viertal ondernemers in onze gemeente. Over hun rol en betekenis voor de plaatselijke economie. Morgen meer nieuws over ons symbolische bedankje aan alle ondernemers in onze gemeente voor hun durf en doorzettingsvermogen, zeker in deze bijzondere tijd! Uiteraard respecteren wij de coronamaatregelen. Lees verder

 • College blokkeert behoudpoging voor moeraseik in ’t Vrijveld.

  11 november 2021 - De VVD-fractie heeft gisteren het college tevergeefs opgeroepen de moeraseik voor ’t Vrijveld te behouden en de toegezegde communicatie naar de omwonenden ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Wethouder Waajen ontraadde motie van de VVD, “er is genoeg gepraat”, waarna onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg een klemmend beroep deed op de raad om zijn motie (zie bijlage) te steunen. Het mocht niet baten; de motie werd met 11 voor (VVD, LVR, SP en SPR) en 17 tegen (GroenLinks, CDA, DS, D66 en Lijst Leenheer) verworpen. ‘Doen wat je zegt, zeggen wat je doet’ is helaas nog niet voor iedereen dagelijkse kost. Lees verder

 • Dag van de mantelzorg.

  10 november 2021 - De VVD-fractie is vandaag haar algemene beschouwing gestart met het uitspreken van respect en waardering voor onze mantelzorgers. Onzichtbare helden, jong en oud, die zorgen voor een familielid, vriend of buur. Gelukkig heeft Roermond heel veel van die onmisbare helden. Lees verder

 • Ontwikkeling en toekomst voormalig militair vliegveld bij Elmpt.

  26 oktober 2021 - Vanavond vond in Niederkrüchten een burgerinformatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling en toekomst van het militair gebied vlak over de grens bij Roermond waar tot 2001 de Britse luchtmacht (RAF Brüggen) en tot 2015 de Britse landmacht (Javelin Barracks) operationeel was. Het Roermondse college en vooral de wethouder Economische Zaken waren heel opvallend afwezig. Onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg werd samen met Victor Cillekens en collega-raadslid Jos de Kunder warm welkom geheten door Karl-Heinz Wassong, Burgemeester van Niederkrüchten, en dr. Andreas Coenen, Landrat van de Kreis Viersen. Ook voor de inwoners van Roermond vinden op een steenworp afstand hele belangrijke en interessante ontwikkelingen plaats in de komende 10 tot 15 jaar: 150 ha nieuw industriegebied, 250 ha nieuw natuurgebied, werkgelegenheid voor 5.000 tot 8.500 mensen, innovaties op het gebied van regeneratieve energieproductie, enzovoorts. De VVD-fractie heeft zelf maar poolshoogte genomen, want informatie vanuit het college heeft de raad hierover nog niet of nauwelijks bereikt. Dat brengt ons wel bij de vraag: wanneer worden onze inwoners hierover geïnformeerd? Of missen we hier opnieuw de boot? De foto's lichten alvast een tipje van de sluier op. Lees verder

 • Gezonde moeraseik in ’t Vrijveld wordt alsnog gekapt.

  6 oktober 2021 – In het plangebied Minister Bongaertsstraat/Doctor Philipslaan staat een circa 60-jarige, in goede conditie verkerende, maar vooral prachtige moeraseik (zie foto). De motie van GroenLinks en CDA van 17 december 2020, waarbij wordt overwogen deze moeraseik te verplaatsen naar elders in de wijk en het college wordt opgedragen bij de planontwikkeling rekening te houden met het behoud van deze moeraseik voor de buurt, blijkt vooral voor de bühne te zijn geweest. De art. 43-vragen van de VVD-fractie van 17 juni 2021 zijn vandaag pas beantwoord. Uit de beantwoording blijkt dat de moeraseik verplant kan worden in plantseizoen ‪2024-2025‬, maar dat het “groene” college hierop niet wil wachten. De VVD-fractie vindt het jammer dat het college niet heeft onderzocht of gefaseerde uitvoering van de bouwkundige plannen mogelijk is met het oog op het behoud van deze moeraseik voor de wijk. Uit de beantwoording volgt ook dat het schetsontwerp inclusief beplantingsvoorstel van Bureau Verbeek, dat op 1 maart 2021 aan de bewoners is gepresenteerd en met de bewoners is besproken, wordt vertaald naar een definitief ontwerp en uitvoeringsbestek. Dit laatste is goed nieuws, omdat naar verluid de bewoners positief hierop hebben gereageerd. Ook het inrichtingsplan van de openbare ruimte is in samenspraak met de bewoners aangepast, waarbij ook naar de verkeersveiligheid is gekeken. De motie van de VVD van 17 december 2020, mede-ingediend door enkele andere fracties, waarin het college wordt opgeroepen de aandachtspunten van de omwonenden mee te nemen in de uitvoeringsfase, heeft haar effect gelukkig niet gemist! Lees verder

 • “De brief van de burgemeester.”

  23 september 2021 - Een donderslag bij heldere hemel. De gespannen bestuurscultuur in Roermond staat weer volop in de belangstelling. En dat blijft onvermijdelijk zo. Arjan Meuwissen trapt vandaag af met onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg over de motieven van de burgemeester, botsende karakters, waarom nu en hoe verder. Lees verder

 • Gemeente telefonisch slecht bereikbaar!

  8 september 2021 - De VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Het lijkt erop dat de telefonische bereikbaarheid een flinke optater heeft gekregen door alle (re)organisatieperikelen. Ik vind het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat de gemeente er alles aan doet om je gewoon goed te helpen. Kennelijk wordt dit door het huidige college anders beleefd. In de zakelijke dienstverlening kan een gebrekkige telefonisch bereikbaarheid de doodsteek betekenen voor je bedrijf. Ik hoop dat onze vragen de ogen van het college openen. Dat zou heel prettig zijn voor onze inwoners.”. In de bijlage treft u onze vragen aan. Lees verder

 • Vincent Zwijnenberg in gesprek met Roermond Journaal.

  27 augustus 2021 – Fractievoorzitter en lijsttrekker Vincent Zwijnenberg in gesprek met Rob Hompe van het Roermond Journaal over zijn jeugd en politieke bewustwording, de constructieve opstelling van de VVD als oppositiepartij, het miljoenentekort van de gemeente, de bijzondere omgangsvormen in de raad, het belang van lijntjes met Den Haag en Maastricht en zijn wensdroom voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Lees verder

 • Kort parkeren en laad/los plekken belangrijk voor binnenstad!

  24 juli 2021 - De VVD-fractie is blij met de berichtgeving in Dagblad De Limburger van vandaag (zie bijlage) over de handtekeningenactie die is opgestart voor het behoud van de parkeerplaatsen in de binnenstad. Als een van de weinige fracties heeft zij tegen de motie van D66/GL/LVR gestemd waarin het college hiertoe wordt gedwongen zonder dat er alternatieve plekken worden aangereikt of zorgvuldig hierover is nagedacht. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Plekken voor kort parkeren en laden en lossen zijn onmisbaar voor een sterke binnenstedelijke economie en de leefbaarheid van onze prachtige binnenstad. Maar die plekken behoeven niet persé op de Markt te liggen. Dus weg met deze machtspolitiek en eerst aan de slag met fatsoenlijke alternatieven!” Lees verder

 • Op de bres voor de binnenstad en de kern Swalmen!

  16 juli 2021 - De VVD-fractie heeft vandaag schriftelijke vragen aan het college gesteld over het Rijksprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden. Met dit programma wil de Rijksoverheid lokale projecten stimuleren en ondersteunen die de leegstand in binnensteden en kernen terugdringen. Er is maar liefst € 100 miljoen hiervoor beschikbaar. De VVD-fractie vraagt zich af of het college wel alles uit de kast haalt om leegstand en verloedering tegen te gaan. Op retail gerichte maatregelen blijken hoogstens een tijdelijk effect te sorteren. De economische basis voor een winkelgebied dreigt steeds verder af te brokkelen. Het initiatief en de regie ligt bij de gemeente om deze transformatie in samenspraak met de marktpartijen tot een goed einde te brengen. Maar dat vereist wel daadkracht en durf bij het college! Lees verder

 • Een bijzondere ontmoeting met onze toekomst!

  3 juli 2021 - Gistermiddag heeft de VVD-fractie een werkbezoek gebracht aan het voormalige Yageo/Philipsterrein. Ontwikkelaar Berend Matzinger heeft ons gastvrij ontvangen en enthousiast rondgeleid. Ook heeft hij verteld hoe hij het doods en ongebruikt stedelijk gebied tussen de binnenstad en Oostelijk Roermond wil veranderen en gelijktijdig de huidige ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten van onze stad wil versterken. Bewoners en ondernemers rondom het Yageo/Philipsterrein, in ’t Vrijveld Noord en in aangrenzende wijken, de belangenorganisaties, de gemeente en de provincie zijn vanaf het begin bij deze ontwikkeling betrokken. De VVD-fractie is blij met deze belangrijke ruimtelijke ontwikkeling en alle inspanningen die zijn en worden gedaan om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Het was een bijzondere ontmoeting met onze toekomst: in een regenachtige week scheen zelfs de zon! Lees verder

 • ‘Klaar voor de herstart’ is nog niet af!

  25 juni 2021 – Op donderdagavond 24 juni heeft de VVD-fractie heel transparant de kaarten op tafel gelegd over haar inbreng in de aanloop van het raadsdebat over ‘Klaar voor de herstart’ op 8 juli. De centrum-linkse coalitie van GroenLinks/CDA/DS/D66 blijkt met haar eigen accenten de begroting in onbalans te hebben gebracht. Opnieuw springt de VVD-fractie in de bres voor de monumentale binnenstad. Lees verder

 • Coalitiefracties blijven achter college staan – Concordia zit met lege handen!

  22 juni 2021- Dinsdagavond 22 juni vond de commissiebehandeling plaats over het afwijzend besluit van het college op een aanvraag voor financiële ondersteuning voor de realisatie van noodzakelijke vernieuwingen op het sportcomplex van hockeyvereniging Concordia. Ernest Oele, gemeenteraadslid voor de VVD riep het college en de overige fracties op, het verzoek van Concordia te steunen, maar helaas zonder succes. De coalitie sloot de rijen en stelt een beslissing uit. Lees verder

 • VVD jaagt inclusief werkgeverschap aan!

  21 juni 2021 - De VVD-fractie heeft vastgesteld dat de gemeente Roermond niet werkt met de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Het doel van de PSO is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de commissie Bestuur en Middelen vanavond heeft fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg niet alleen aangegeven meer inzicht te willen in de mate waarin de gemeente Roermond sociaal onderneemt, maar ook opgeroepen bij de inkopen van goederen en/of diensten meer werk te maken van social return aangetoond met een PSO-certificaat. Hierdoor ontstaan er in de leveranciersketen meer kansen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kan social return eindelijk concreet worden gemaakt! Wethouder Schreurs blijkt niet bekend te zijn met de PSO en heeft toegezegd de suggestie van de VVD-fractie te zullen oppakken. Lees verder

 • 24 uur scholing voor een wereld van verschil bij het redden van mensenlevens!

  17 juni 2021- De recente gebeurtenissen bij het EK Voetbal hebben maar weer eens laten zien hoe belangrijk snelle en adequate hulp kan zijn in noodsituaties en levens kan redden. Nog steeds zijn er te weinig mensen die beschikken over voldoende vaardigheden om in noodsituaties in staat te zijn de juiste handelingen te verrichten. Kinderen vanaf 14 jaar zijn fysiek en mentaal in staat eerste hulp te verlenen als ze daarvoor de juiste instructie hebben gehad. Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren door EHBO en reanimatie op te nemen in hun lesprogramma’s. Een goede EHBO-opleiding kan in 20 uren gegeven worden, een AED-training in 4 uur. Beide kunnen afgesloten worden met een geldig diploma dat de scholieren ook de mogelijkheid geeft deze vaardigheden als vrijwilliger in te zetten, bijvoorbeeld bij verenigingen waarvan zij lid zijn. Met maar 24 uur scholing (van de ca 1000 lesuren per jaar die geroosterd worden) kan dus een wereld van verschil bereikt worden bij het redden van mensenlevens! Reden voor raadslid Ernest Oele om namens de VVD-Fractie een motie (zie bijlage) in te dienen bij de raadsvergadering van 8 juli, met als doel de scholen in het voortgezet- en middelbaar onderwijs hierbij te betrekken. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis (5)

  10 juni 2021 – Met een “van harte gefeliciteerd aan alle geslaagden” begon onze fractie vanavond haar beschouwing op de situatie waarin de gemeente Roermond is verzeild geraakt. Onze inbreng tijdens de raadsvergadering kunt u terugvinden in de bijlage. Alleen het uitgesproken woord telt. Lees verder

 • VVD tegenstander van windmolens en zonneparken in de gemeente Roermond!

  7 juni 2021 - Bij de behandeling van de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES 1.0) in de gemeenteraad hebben wij met succes een amendement ingediend om de harde uitsluiting voor wind in de RES te behouden. GroenLinks-wethouder Rens Evers stak zijn voorliefde voor een “avontuurlijk kronkelpad” niet onder stoelen of banken. De groene omgeving van Asenray zou hierdoor een bijzondere status hebben gekregen op de schaal van Noord- en Midden-Limburg als potentielocatie voor windturbines. De VVD-fractie wil de landschappelijke en natuurwaarden rondom Asenray behouden. In een overwegend stedelijk gebied met schaarse open ruimte, zoals dat van Roermond, is geen plek voor windturbines en zonneparken, nog afgezien van onze zorgen hierbij voor de volksgezondheid. Asenray en Hoogvonderen, blijft u vooral alert op de ontwikkelingen die kunnen gaan komen! Lees verder

 • Vincent Zwijnenberg lijsttrekker VVD Roermond.

  4 juni 2021 - Vincent Zwijnenberg is lijsttrekker van de Roermondse VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis! (4)

  28 mei 2021 - Durf te dromen! Tijdens de commissievergadering over Klaar voor de Herstart, die vannacht tot in de kleine uurtjes duurde, hield onze fractievoorzitter het college heel fijntjes het maatschappelijke effect voor ogen van de huidige organisatieontwikkeling. Het is maar een voorbeeld. Zo zijn er velen. Het is goed mogelijk dat u zich ook hierin herkent. Als inwoner, ondernemer of als instelling. De VVD wil terug naar die gemeente Roermond, die ons toen heeft verleid om hier te komen wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren! Lees verder