Nieuws

 • Bestemmingsplan Donkernack: een kwaliteitsimpuls voor de uitstraling van Roermond?

  23 oktober 2023 - In de commissie BM hebben wij vandaag gesproken over het bestemmingsplan Donkernack. Doel is om de aanblik van deze plas - op termijn - een kwaliteitsimpuls te geven. Er is echter wel sprake van een 'sterfhuisconstructie': pas op het moment dat een boot vervangen wordt, dient te worden voldaan aan de nieuwe regels. Deze kwaliteitsimpuls zal dus nog niet direct gerealiseerd zijn. Lees verder

 • Woningbouw in Asenray-Oost: 40 woningen erbij!

  12 oktober 2023 - Ruimte voor Ruimte Limburg heeft bij de gemeente Roermond een plan ingediend om ten oosten van de kern Asenray een nieuwe woonbuurt bestaande uit 40 kavels te ontwikkelen. De woonbuurt zal door middel van een nieuwe ontsluitingsweg worden ontsloten op de Maalbroek. De beoogde ontwikkelingen zijn niet mogelijk op basis van het huidige bestemmingsplan. Daarom moet het bestemmingsplan 'Buitengebied Asenray' gedeeltelijk worden herzien. Lees verder

 • Voorwaarts met Quartier Latiers; Braam straks een gemeentelijk monument?

  12 oktober 2023 - De gemeenteraad heeft vandaag ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen voor Quartier Latiers. Hiermee wordt wederom een stap gezet in de bouw van 15 woningen en de opwaardering van het gebied. Lees verder

 • Herstelbesluit Bestemmingsplan Melickerveld: bouwen, bouwen, bouwen!

  14 September 2023 - We blijven bouwen in Roermond. Tenminste, dat is de bedoeling. In het Melickerveld is een woonwijk - Aan de Vallei - met 468 woningen voorzien. De Raad van State heeft een eerder bestemmingsplan echter vernietigd naar aanleiding van strenge stikstofregels. Op basis van de nieuwste inzichten, jurisprudentie en rekenmethoden is berekend wat de stikstofuitstoot van deze ontwikkeling wordt. Als VVD hebben we ingestemd met dit herstelbesluit: Roermond heeft immers dringend behoefte aan meer woningen! En het gaat een prachtige wijk worden, in het groen! Lees verder

 • Unanieme steun voor VVD-motie extra Anjerperken Roermond

  14 september 2023 - De gemeenteraad van Roermond heeft vandaag unaniem steun uitgesproken voor de VVD-motie om te onderzoeken of er een Witte Anjerperk aangelegd kan worden op het Zwartbroekplein. Dit is bedoeld als eerbetoon voor alle Roermondse veteranen. Lees verder

 • Coffeeshops weg uit de Binnenstad?!

  13 september 2023 - De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak die tegen de gemeente was aangespannen door de eigenaar van de coffeeshops op de Venloseweg en de Zwartbroekstraat. Wat de VVD betreft, verdwijnen de coffeeshops zo snel mogelijk uit de binnenstad. Lees verder

 • Wederzijdse uitwisseling gemeenteraden Mönchengladbach en Roermond

  13 September 2023 - Op 13 mei 1972 gingen Mönchengladbach en Roermond een stedenband aan. Mede op initiatief van de VVD werden de banden vorig jaar aangehaald ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van dit partnerschap. Sindsdien halen we de banden over een weer aan, zowel op ambtelijk niveau alsook politiek-bestuurlijk. Tegen deze achtergrond hebben we op 13 september jl. een bezoek gebracht aan de raadsvergadering van Mönchengladbach en hebben wij de gemeenteraad en Oberbürgermeister Felix Heinrichs een dag later ontvangen in Roermond. Lees verder

 • Waardige herdenking Nationaal Indië-monument

  3 September 2023 - Op 2 september jl. vond de jaarlijkse Indië-herdenking plaats in Roermond. Op die dag worden de gevallen militairen in het voormalige Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea en de gevallen militairen die zijn uitgezonden tijdens alle andere internationale missies na de Tweede Wereldoorlog, herdacht. Lees verder

 • Yolanda Hoogtanders voorgedragen als nieuwe burgemeester

  19 juni 2023 - De gemeenteraad van Roermond heeft mevrouw Yolanda Hoogtanders aanbevolen als nieuwe burgemeester. Zij is op dit moment namens de VVD nog raadslid in Amsterdam en heeft ruime ervaring als strateeg, bestuurder en ondernemer. Lees verder

 • In actie voor meer politiecapaciteit

  2 juni 2023 - Basisteam Roermond beschikt op dit moment slechts over 99,2 fte aan politiecapaciteit en in het Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027 wordt dit uitgebreid tot 104,1 fte in 2027. Deze capaciteit wordt echter niet uitgebreid met afgestudeerde agenten, maar met studenten die al na hun eerste jaar politieacademie (in plaats van drie jaar) in de praktijk in het vak moeten groeien. Wat de VVD betreft, volstrekt onacceptabel! Lees verder

 • Doop van ‘De Remunj’, de nieuwe controle- en handhavingsboot op de Maasplassen

  14 april 2023 - Handhavingsboot ‘De Remunj’ is gedoopt door onze wethouder Vincent Zwijnenberg, voorzitter Arie Gramsma van Sportvisserij Limburg en LVR-wethouder Dirk Franssen. Dit alles onder een stralende zon in de jachthaven van Hermus Watersport. De patrouilleboot gaat een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de veiligheid op de Maasplassen. Hiermee wordt het mogelijk om op korte termijn op drukke dagen een boot met twee gemeentelijke boa’s op de Maasplassen te hebben. Lees verder

 • Werkbezoek Minister Harbers aan de Willem Alexanderhaven

  6 maart 2023 - Minister Mark Harbers bracht vandaag een bezoek aan Roermond. Aanleiding van dit bezoek was het lage waterpeil van de Maas, eerder deze week. In 2022 zijn bij hoogwater de bovenste schuiven van de stuw door Rijkswaterstaat weggehaald zodat het Maaswater snel afgevoerd kon worden. De Roermondse VVD was ook bij dit bezoek aanwezig. Lees verder

 • Werkbezoek aan Sportvisserij Limburg!

  24 februari 2023 - Met de handhavingsboot van Sportvisserij Limburg het water op. Koud, maar zeer nuttig! Als VVD maken we ons sterk voor meer handhaving op en rond de Maasplassen! Zo is er al structureel 120.000 euro vrijgemaakt voor extra handhaving, en op initiatief van de VVD nam de gemeenteraad een motie aan die oproept om als Roermond de regie te nemen voor wat betreft handhaving op de Maasplassen. Daarvoor moeten we samenwerken met handhavende instanties zoals Sportvisserij Limburg, maar ook met Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg, de Politie en nog meer instanties! Lees verder

 • Continuïteit van Roermondse startersleningen geborgd.

  21 september 2022 - Onlangs bereikten ons diverse signalen van Roermondse koopstarters dat zij niet meer in aanmerking dreigden te komen voor een starterslening. Daarop heeft de VVD samen met de LVR, GroenLinks en de PvdA een brandbrief geschreven aan het college om er op de kortst mogelijke termijn voor te zorgen dat koopstarters kansen kunnen blijven pakken op de Roermondse woningmarkt. Vandaag ontvingen wij bericht van het stadsbestuur dat de continuïteit van startersleningen op korte termijn in ieder geval geborgd is: er is een collegevoorstel in voorbereiding om verkregen revolverende middelen op basis van rente en aflossing in te zetten voor een ophoging van het toekenningsbudget. Op korte termijn zal de raad voorgesteld worden om de leningfaciliteit te verruimen zodat er ook in de komende jaren startersleningen verstrekt kunnen worden. Een voorbeeld van daadkrachtig bestuur! Lees verder

 • In actie voor individuele keuzevrijheid: baas in eigen buik!

  11 september 2022 - In lijn met de liberale traditie kwam de Roermondse VVD in actie voor de individuele keuzevrijheid van vrouwen. Aanleiding was het krantenartikel in De Limburger over 'pro life'-betogingen bij de abortuskliniek in Roermond: religieuze fanatici die onder het mom van geloofs- en demonstratievrijheid betogen tegen het abortusrecht van vrouwen. Vrijheid van betoging is een groot goed, maar dit mag niet ten koste gaan van de bezoeksters van de kliniek. VVD-raadslid Jonathan Felix heeft daarom samen met collega's van de PvdA en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het bevoegd gezag, de burgemeester. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over winstlimiet zorgverleners

  21 augustus 2022 - De VVD is van mening dat jeugdzorg dringend nodig is en doelmatig en effectief moet worden uitgevoerd. Als daarbij geld voor deze zorg wordt misbruikt voor excessieve vergoedingen aan bestuurders of uitvoerenden, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van de jeugdzorg en wordt die jeugdige die zorg nodig heeft letterlijk het “kind van de rekening”. Reden om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over (on)veiligheid en overlast op en rond de Maasplassen

  5 augustus 2022 - Op initiatief van de VVD-fractie hebben LVR, GroenLinks en PvdA schriftelijke vragen gesteld over de (on)veiligheid en overlast op en rond de Maasplassen. We vragen aandacht voor meer toezicht en handhaving in het Maasplassengebied. Lees verder

 • Nieuwe wethouder, raadslid en fractievoorzitter

  14 juli 2022 - Tijdens de raadsvergadering van 13 juli jl. zijn de nieuwe wethouders van de gemeente Roermond geïnstalleerd. Met Vincent Zwijnenberg is de VVD weer bestuurlijk vertegenwoordigd in het college. Dit betekent echter ook dat er in de gemeenteraad in opvolging voorzien diende te worden. De vrijgevallen VVD-zetel wordt ingenomen door raadslid Ernest Oele die inmiddels een echte routinier in de gemeenteraad genoemd mag worden. Vanaf vandaag zal raadslid Jonathan Felix tot slot de rol van fractievoorzitter op zich nemen. Al met al een heuglijke dag: een wethouder, een nieuw raadslid en een nieuwe fractievoorzitter! Lees verder

 • Jonathan Felix geïnstalleerd als VVD-raadslid

  2 juni 2022 - Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2022 is Jonathan Felix geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad namens de Roermondse VVD. Hij vult daarmee de vacature in die is ontstaan nadat Lonneke Cillekens in verband met een nieuwe baan is gestopt als raadslid. Samen met fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg vormt Jonathan de komende tijd de raadsfractie van de VVD, en zij vormen tevens de VVD-onderhandelingsdelegatie bij de formatie van een nieuwe coalitie. Daarbij is Vincent kandidaat-wethouder namens de Roermondse VVD. De komende weken is onze inzet gericht op een succesvolle afronding van de coalitieonderhandelingen met LVR, GroenLinks en PvdA. Lees verder

 • Aan de slag!

  31 maart 2022 - Gisteren zijn de twee leden van de Roermondse VVD-fractie geïnstalleerd in de gemeenteraad van Roermond. En we zullen maar gewoon zeggen zoals het is: daar zijn we trots op! Vincent Zwijnenberg en Lonneke Cillekens gaan Roermond de komende jaren mooier en beter maken. Heel veel succes! Lees verder