Victor Cillekens

Voor Victor Cillekens (76, Roermond) loopt vrijheid als een rode draad door zijn leven. 

Als eerste generatiekind van na de Tweede Wereldoorlog en als oud-dienstplichtig soldaat diende hij 14 maanden in Suriname. Voor hem is vrijheid geen vanzelfsprekendheid! 

In zijn werkzame leven is Victor 47 jaar ondernemer geweest, maar ook mantelzorger, sportinstructeur en therapeut. 

In de periode 2007 tot 2013 was hij voorzitter van de Roermondse VVD. 

Tot op de dag van vandaag is Victor als fractievolger zeer betrokken bij de Roermondse politiek en als bestuurslid bij diverse verenigingen, stichtingen en wijkgebondenbewonersinitiatieven. Victor is getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.