Bevrijdingsfestival Limburg moet voor Roermond behouden blijven.

Het staat voor de VVD-fractie buiten kijf dat het Bevrijdingsfestival Limburg hoort bij onze stad en voor onze stad behouden moet blijven. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Wij zijn zeer geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek van Dagblad De Limburger, gepubliceerd in haar editie van vanmorgen en vinden het onbegrijpelijk en respectloos dat – wanneer deze onderzoeksuitkomsten juist zijn – de Stichting BFL, de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen het jaarlijkse vieren van de vrijheid in onze provincie tot speelbal heeft gemaakt van een schimmige, niet-transparante “strijd achter de schermen”.

Bevrijdingsfestival Limburg moet voor Roermondbehouden blijven.

 

Het staat voor de VVD-fractie buiten kijf dat het Bevrijdingsfestival Limburg hoort bij onze stad en voor onze stad behouden moet blijven. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Wij zijn zeer geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek van Dagblad De Limburger, gepubliceerd in haar editie van vanmorgen en vinden het onbegrijpelijk en respectloos dat – wanneer deze onderzoeksuitkomsten juist zijn – de Stichting BFL, de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen het jaarlijkse vieren van de vrijheid in onze provincie tot speelbal heeft gemaakt van een schimmige, niet-transparante “strijd achter de schermen”

 

De VVD-fractie heeft hierover de volgende vragen gesteld aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders:

 

1. Uit Bijlage 1 van het Visiedocument volgt dat er al in 2015 een schouw heeft plaatsgevonden welke terreinen/plekken in aanmerking kunnen komen alternatieve locatie(s) voor het festivalterrein. Uit deze schouw zou zijn gebleken dat er geen geschikte locaties gevonden zijn en dat het BFL noodgedwongen in de binnenstad van Roermond blijft. Heeft u in het kader van de actieve informatieplicht de raad toentertijd geïnformeerd over de voorwaarden die Stichting BFL stelt aan het festivalterrein, over de negatieve uitkomsten van de schouw en over het noodgedwongen verblijf van het Bevrijdingsfestival Limburg in onze binnenstad?
2. De Stichting BFL verwijt u gebrek aan daadkracht. Kunt u in chronologische volgorde aangeven welke stappen u in de voorbije jaren heeft gezet om aan de bezwaren van de Stichting BFL tegen het huidige festivalterrein volledig of gedeeltelijk tegemoet te komen?
3. Waarom geeft u eerst tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2019 aan dat u het als een bestuurlijke opdracht beschouwt om met de Roermondse horeca in gesprek te gaan over de wens van Stichting BFL meer zelfstandige horeca-inkomsten te kunnen genereren?
4. Waarom bent u hierover in de voorbije jaren niet in gesprek geweest met de Roermondsehoreca?
5. Waarom heeft u het recreatiegebied De Weerd pas ultimo 2018 onder de aandacht gebracht van de Stichting BFL?
6. Wilt u de mailwisseling tussen de Stichting BFL en de provincie Limburg, waaruit Dagblad De Limburger een voorkeur voor de gemeente Sittard-Geleen heeft afgeleid, opvragen bij de provincie Limburg en overleggen aan de raad?
7. Wist u dat Stichting BFL al in een mail van 10 januari 2019 aan de provincie Limburg heeft laten weten dat recreatiegebied De Weerdgeen optie is? Wilt u deze mail bij de provincie opvragen en overleggen aan de raad?
8. Wat vindt u van de kennelijke opvatting van de voorzitter van Stichting BVL dat hij nooit over De Weerd heeft gesproken en dat “alles nog open is”?
9. De mail van Stichting BFL van 10 januari 2019 lijkt een soort handleiding te zijn voor de opstelling van provincie in de richting van de gemeente Roermond. Wat vindt u van deze handelwijze van de Stichting BFL? 
10. Hoe kwalificeert u vervolgens de handelwijze van de provincie Limburg in uw richting?
11. De burgemeester van Sittard geeft blijkbaar in een brief aan de Gouverneur indirect aan dat u geen sparringpartner bent geweest voor de Stichting BFL en dat uw houding niet stimulerend voor hen heeft gewerkt. Wilt u deze brief bij de burgemeester van Sittard-Geleen of de Gouverneur opvragen en overleggen aan de raad? Wat vindt u van de opstelling van deze Sittard-Geleensebestuurder en welke tegenwerpingen zou u willen inbrengen? Wilt u navraag doen of de Gouverneur zijn opvatting deelt en de raad hierover informeren?
12. Bent u bereid de Stichting BFL verdergaand tegemoet te komen, zodanig, dat het voor haar aantrekkelijk wordt het Bevrijdingsfestival Limburg in het Kroonjaar 2020 en volgende jaren in Roermond, dé stad van gedenken en herdenken in Limburg, te organiseren?