De VVD is niet alleen van de vaasjes, maar ook van de beelden!

De VVD is niet alleen van de vaasjes, maar ook van de beelden! De Pierre Cuypers beeldjes, gemaakt door beeldend kunstenaar Henk Sillen, zijn ooit verwijderd uit het straatbeeld van Roermond. Deze beelden verdienen weer een plek in Roermond vindt de VVD; lees hier onze motie:

De VVD is niet alleen van de vaasjes, maar ook van de beelden! De Pierre Cuypers beeldjes, gemaakt door beeldend kunstenaar Henk Sillen, zijn ooit verwijderd uit het straatbeeld van Roermond. Deze beelden verdienen weer een plek in Roermond vindt de VVD; lees hier onze motie:

Motie “Pierre Cuypers terug in Roermond”

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op donderdag 14 februari 2019,

overwegende dat:

a) op initiatief van de toenmalige portefeuillehouder cultuur in 2007 contact is gelegd met beeldend kunstenaar Henk Sillen om na te denken over beeldjes op monumenten en/of richtingborden ter gelegenheid van het Cuypersjaar;

b) het eerste beeldje in een reeks van uiteindelijk 19 beeldjes op 12 oktober 2007 door de burgemeester is onthuld;

c) een groot aantal ondernemers en instanties in Roermond door sponsoring het mogelijk heeft gemaakt dat deze beeldjes op richtingwijzers in de openbare ruimte zijn geplaatst; en

d) in 2014 maar liefst 14 van de 19 palen met daarop beeldjes van Pierre Cuypers uit de openbare ruimte zijn verwijderd om plaats te maken voor moderne informatiezuilen met plattegronden van het centrum;

overwegende voorts dat:

e) de 14 beeldjes van Pierre Cuypers nog altijd niet zijn teruggekeerd in het Roermondse straatbeeld;

f) sinds 2014 herhaalde pogingen zijn gedaan, met name door de beeldend kunstenaar, om de beeldjes een nieuwe bestemming in de openbare ruimte te geven;

g) hiertoe een schier eindeloze hoeveelheid gesprekken met o.a. ambtenaren en de portefeuillehouder cultuur hebben plaatsgevonden;

h) deze gesprekken tot op heden zonder resultaat blijven; en

i) door deze bijna 5 jaren durende impasse de beeldjes van Pierre

Cuypers, op 1 op de gemeentewerf ontvreemd exemplaar na, door de beeldend kunstenaar zijn opgehaald en uiteindelijk zijn teruggegeven aan de ‘sponsoren’;

draagt het college op:

1) de beeldjes van Pierre Cuypers terug te brengen in de openbare ruimte van Roemond, op een manier die past bij de betekenis die Pierre Cuypers als exponent had en heeft voor de cultuurhistorie in Roermond;

2) hiertoe in gesprek te gaan met de toenmalige sponsoren, de beeldend kunstenaar en eventuele andere betrokken partijen; en

3) de raad uiterlijk voor haar vergadering van 4 Juli 2019 hierover verslag uit te brengen en te informeren over de wijze waarop de beeldjes van Pierre Cuypers terugkeren in het straatbeeld van Roemond;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 14 februari 2019 . De griffier, De voorzitter,

Ingediend door Ernest Oele (VVD) en Vincent Zwijnenberg (VVD)