Beeldjes van Pierre Cuypers weer terug in de openbare ruimte van Roermond.

Tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2019 heeft de VVD-fractie een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om de beeldjes van Pierre Cuypers weer terug te brengen in de openbare ruimte van Roermond. Wij zijn zeer verheugd dat het college hieraan gevolg heeft gegeven en feliciteren Henk Sillen en Roermond hiermee van harte! (foto Dagblad de Limburger)

Tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2019 heeft de VVD-fractie een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om de beeldjes van Pierre Cuypers weer terug te brengen in de openbare ruimte van Roermond.

Wij zijn zeer verheugd dat het college hieraan gevolg heeft gegeven en feliciteren Henk Sillen en Roermond hiermee van harte!

 (foto Dagblad de Limburger)