De VVD fractie heeft vragen gesteld over het artikel in DDL van 16 juli 2019 'Leerlingen op Roermondse school niet veilig’

'Leerlingen op Roermondse school niet veilig’

Net zoals iedereen recht heeft op een ‘Veilig Thuis’, hebben leerlingen en leerkrachten recht op een ‘Veilige School’ reden waarom de VVD Fractie ook hierover vragen heeft gesteld aan het college.

AAN 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond  

DOOR TUSSENKOMST VAN 

de griffier

Roermond, 16 juli 2019

Geachte burgemeester, geacht college, 

Na lezing van de publicatie in DDL van 16 juli 2019 inzake “leerlingen-op-roermondse-school-niet-veilig (zie bijlage) heeft de VVD fractie aanvullende art.43 vragen op de vragen (inzake veilig thuis) die de VVD-fractie 14 juli heeft ingediend.

Vragen:

1. Is er bij de school voor bijzonder basis- en voortgezet onderwijs die deel uitmaakt van het KEC sprake van vergelijkbare problemen zoals door de TSD zijn gesignaleerd in het onderzoek naar Veilig Thuis NML.
2. Was het college op de hoogte van deze situatie en op welke wijze is/wordt hierop actie ondernomen? 

Ik zie uw beantwoording met bijzondere interesse tegemoet.

Ernest Oele