‘Huisjesmelkers’ terug op de politieke agenda

Opnieuw springt de VVD-fractie in de bres voor de bewoners van de Roermondse binnenstad. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Het college pakt de problematiek van de woningsplitsing in de binnenstad onvoldoende integraal op. De aandacht hiervoor lijkt zelfs een beetje weggezakt. Terecht dat de bewoners weer aan de bel hebben getrokken. Met het verzoek tot agendering in de commissie Ruimte van 4 september hoop ik het voltallige college weer bij de les te krijgen. De vergadering is openbaar. Iedereen is welkom.”

Hieronder het verzoek:

AAN

de voorzitter van de commissie Ruimte

DOOR TUSSENKOMST VAN

de commissiegriffier Roermond, 15 augustus 2019

Geachte voorzitter,

Op grond van artikel 12, lid 6, van de Verordening op de raadscommissies verzoek ik u

Ongewenste planologische ontwikkelingen in de binnenstad

als gespreksonderwerp op de agenda te plaatsen van de commissie Ruimte van 4 september 2019.

Actualiteit

Op of omstreeks 13 augustus 2019 vinden er bouw- en/of sloopwerkzaamheden plaats op de adressen Schuitenberg 32 en Zwartbroekstraat 35-39. Er zijn diverse stukken muur afgebroken. Er is een doorgang gemaakt in de muur tussen beide percelen. Er zijn bomen gerooid en er is grond afgevoerd. Overblijvende muren vertonen scheuren en/of brokkelen af. Het pand Zwartbroekstraak 35-39 is van binnen gestript en er zijn profielen gerealiseerd voor het plaatsen van nieuwe muren. Op of omstreeks 22 januari 2019 heeft het college de aangevraagde omgevingsvergunning voor beide adressen geweigerd. Voor zover bekend is er tot op heden geen nieuwe of gewijzigde omgevingsvergunning voor beide adressen aangevraagd of verleend. De omwonenden zijn volledig verrast. Met hen is noch door de gemeente noch door de eigenaar van beide opstallen over de bouw- en/of sloopactiviteiten gecommuniceerd. Het college wordt door omwonenden via Facebook op 13 augustus 2019 opgeroepen handhavend op te treden.

Voorgeschiedenis

 Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2018 is het interpellatieverzoek van de VVD-fractie behandeld over het splitsen van panden in appartementen en studio’s. Ook heeft de raad unaniem een motie van de VVD aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen de mogelijkheid te onderzoeken voor een nieuwe rechtspersoon die tot doel heeft het aankopen, restaureren, revitaliseren, verkopen en/of exploiteren van panden en het zoeken naar gewenste bestemmingen hiervoor.

 In zijn vergadering van 6 juni 2019 heeft de raad het Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio’s vastgesteld, waarbij een ontwikkelaar de raad schriftelijk het perspectief van “leegstand en verpaupering” voor ogen heeft gehouden.

 Tijdens een van deze of beide raadsvergaderingen is ook gesproken over onder andere a) het handhavingsbeleid, b) het overleg met de woningcorporaties, c) het overleg met de welzijnsinstellingen, d) de Taskforce overbewoning en e) de communicatie naar de omwonenden in de binnenstad.

Het zal u niet verrassen dat de weergegeven actualiteiten in relatie tot hun voorgeschiedenis veel vragen bij mijn fractie oproepen.

De VVD-fractie ziet uw reactie met bijzondere interesse tegemoet. Met vriendelijke groet,

Vincent Zwijnenberg fractievoorzitter