PERSBERICHT LIMBURGS BEVRIJDINGSFESTIVAL

PERSBERICHT LIMBURGS BEVRIJDINGSFESTIVAL


De VVD-fractie is bijzonder verheugd te vernemen dat het Limburgse Bevrijdingsfestival toch de komende jaren plaatsvindt in Roermond! Roermond is dé stad van gedenken en herdenken in Limburg en het Bevrijdingsfestival hoort dus bij Roermond. Graag danken wij een ieder die zich, voor of achter de schermen, in en buiten Roermond, in de voorbije periode sterk heeft gemaakt voor deze geweldige uitkomst voor onze stad. Gelijktijdig hopen wij dat ons college van Burgemeester en Wethouders hiervan heeft geleerd. Zoals het Bevrijdingsfestival Limburg bij Roermond hoort, zo hoort professioneel accountmanagement bij een klantgerichte overheidsorganisatie. Een bestuurder hoort hierbij niet achter de feiten maar juist voorop te lopen.  


Ernest Oele

Vincent Zwijnenberg