Liberale Borrel & Babbel 20 september 2019 over Coffeeshopbeleid met speciale gastspreker Ries OuwerkerkLiberale Borrel & Babbel - 20 september 2019 – Coffeeshopbeleid

Is Roermond op weg naar een nieuw coffeeshopbeleid? Volgens de Raadsinformatiebrief van 28 augustus 2019 bespreekt de commissie Bestuur & Middelen op 7 oktober 2019 het onderzoeksrapport over de verplaatsing en mogelijke scenario’s voor toekomstige maatregelen. De burgemeester kondigt besluitvorming aan na de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2019.

Hoe moet het nieuwe coffeeshopbeleid er volgens u uitzien? Zijn alle invalshoeken voldoende belicht en uit de verf gekomen?

Speciale gastspreker:


Ries Ouwerkerk

Idee-ontwikkelaar met achtergrond bij de politie - Durft te kiezen voor perspectieven die zijn gebaseerd op anders denken en creativiteit - Verbindend in veiligheid

Hij zal op geheel eigen wijze en met uw inbreng zijn licht over het coffeeshopbeleid in onze gemeente laten schijnen.

U bent voor de Liberale Borrel & Babbel van harte welkom bij Hotel-Café-Willems aan de Godsweerdersingel 58 op vrijdag 20 september 2019 tussen 17.00 uur en 19.00 uur! Consumpties voor eigen rekening.

Powered by de Roermondse VVD – https://roermond.vvd.nl