Veiligheid - Roermonds college maakt ruk naar links!

De burgemeester schuift het college aan de kant. Integraal veiligheidsbeleid heeft niet langer meer de prioriteit van het voltallige college. Dat is tegen het zere been van de VVD-fractie.


Gisteravond heeft de gemeenteraad het Beleid integrale veiligheid 2020-2023 vastgesteld. Zonder inspraak van de burgers. Zonder inbreng van de ketenpartners van de wethouders: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, om er maar enkele te noemen. Zelfs de beleidsdoelstellingen voor 2023 ontbreken! Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Veiligheid is voor het huidige linkse college van GL, CDA, DS en D’66 geen belangrijke prioriteit meer. Ik vind het onbegrijpelijk dat de wethouders zich buiten het integraal veiligheidsbeleid hebben laten plaatsen. Er vindt nu geen integrale afweging meer plaats over de prioritering van de veiligheidsgelden. Alle veiligheidsgelden gaan nu naar het domein van de burgemeester. Wethouders dienen voor veiligheidsthema’s binnen hun eigen portefeuille dekking te zoeken. Het laat zich raden hoe hiermee wordt omgegaan en wat de nadelige gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid zijn.”. Het college is er zelfs in geslaagd om de raad integraal veiligheidsbeleid zonder beleidsdoelstellingen vast te laten stellen. “Doordat er geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd, kunnen we rond de eerstvolgende verkiezingen niet beoordelen of het beleid succesvol is geweest. Veiligheidsbeleid wordt nu gebouwd op de dagkoersen van de jaarplannen. Dat kan niet de bedoeling zijn van een meerjarenbeleid!”, aldus Zwijnenberg. De VVD-fractie vond het Beleid integrale veiligheid 2020-2023 onvolledig, niet rijp voor behandeling in de gemeenteraad en heeft dus tegen gestemd.