De VVD-fractie zegt bij netwerken ook B!

De VVD-fractie was vorige week kritisch op het Roermondse college vanwege haar veelvuldige afwezigheid bij netwerkbijeenkomsten. Natuurlijk was de fractie vandaag vertegenwoordigd bij de Limburg Borrel in Den Haag. Een mooie gelegenheid om het provinciaal bestuur, andere Limburgse overheden, bewindspersonen, Kamerleden en vertegenwoordigers van de ministeries te ontmoeten.  

Tijdens de raadsvergadering van 30 september 2019 maakte VVD-fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg het college het verwijt dat zij de gemeente Roermond slecht vertegenwoordigt bij netwerkbijeenkomsten. Zo schitterde het college door afwezigheid bij de beëdiging van de gedeputeerden en de Limburg borrels in Den Haag. Volgens de burgemeester is het college niet bij machte om haar collegevergaderingen naar een ander tijdstip te plaatsen en dienen collegevergaderingen altijd in voltalligheid plaats te vinden. De VVD-fractie vindt deze opstelling onbegrijpelijk, omdat netwerken onderdeel moet uitmaken van het DNA van een moderne bestuurder. Door vrijwel structureel afwezig te zijn tijdens netwerkbijeenkomsten plaatst het college Roermond in een achterstandspositie ten opzichte van andere Limburgse overheden die wél de moeite nemen om aanwezig te zijn.

De VVD-fractie was natuurlijk wél aanwezig bij de Limburg Borrel in de personen van fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg en fractiemedewerker Oscar Gezempa, want wie A zegt, zegt ook B. Vandaag kregen wij een speciaal woord van welkom van gedeputeerde Mackus. Zelfs onze buurgemeente Beesel was met een delegatie aanwezig.
Wij hopen uiteraard bij een eerst volgende netwerkbijeenkomst wel een vertegenwoordiger van het Roermondse college  te kunnen begroeten!