Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio’s door Raad van State geschorst (1)

De VVD-fractie is teleurgesteld over de uitspraak van de voorzieningenrechter. Volgens de voorzieningenrechter ontbreekt in het bestemmingsplan een zogeheten binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, waardoor het niet mogelijk zou zijn een evenwichtige belangenafweging te maken. Deze omissie kan worden verholpen door alsnog de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid op te nemen. De stelling van de ontwikkelaar dat bewoning van ministudio’s leidt tot “eigenaarschap” en daarmee tot een verbetering van de leefbaarheid is lachwekkend. Dat volgens de voorzieningenrechter van gemeentezijde hierop tijdens de zitting niet zou zijn gereageerd, is merkwaardig. De VVD-fractie heeft aangekondigd tijdens de raadsvergadering van 24 oktober 2019 mondelinge vragen over deze kwestie te zullen gaan stellen. In onze prachtige binnenstad is geen plek voor ongewenste planologische ontwikkelingen!