Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio’s door Raad van State geschorst (2)

Vervolg op (1). Het Reglement van Orde staat het indienen van een motie en debat bij mondelinge vragen niet toe. Recente gebeurtenissen vragen om een stevige politiek-bestuurlijke betrokkenheid bij deze kwestie. Vandaar dat de VVD-fractie heeft besloten tot het indienen van een motie vreemd aan de orde van de dag. Hiermee wordt een debat in twee termijnen mogelijk met aansluitend via de motie een raadsuitspraak, liefst raadsbreed ondersteund. De motie treft u hierbij aan.