VVD-fractie steunt Tigers Roermond

 Het is onbegrijpelijk dat een Roermondse zaalvoetbalvereniging met een team in de nationale eredivisie niet als topsportvereniging optimaal gefaciliteerd wordt.

Daarom heeft de VVD-fractie samen met LVR en Denk weer een motie ingediend(zie bijlage), die vanavond  wordt behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering vanaf 18.00 uur.