Leve de Roermondenaren! Een voorbode van de Algemene Beschouwingen

Leve de Roermondenaren!

De buurman die elke dag een momentje pakt om bij zijn oude moeder langs te gaan. De leerkracht die onze kinderen een goede start voor de toekomst geeft. De ondernemer die voor banen zorgt. De vrijwilliger bij de speeltuin. De jonge vrouw met een lichamelijke beperking die zich niet laat weerhouden door alles wat niet kan, maar doorzet en nu zelfstandig woont en een vaste baan heeft. De politieman die in zijn vrije tijd het voetbalteam van zijn zoon traint. Iedereen die zich jarenlang heeft ingezet voor onze gemeente en nu van de welverdiende oudedag geniet. De schilder, de mantelzorger, de advocaat, de gemeenteambtenaar, de vastelaovendprins, de boerin, de ambulancechauffeur.

Mensen op wie onze gemeenschap drijft. Met al die Roermondenaren hebben we heel wat opgebouwd. Heel wat om trots op te zijn. Dat moeten we vasthouden en zelfs proberen nog beter te maken. 

Die Roermondenaren zijn ook de mensen die de verantwoordelijkheid voelen om samen iets van onze gemeente te maken. Die ook met de VVD zien dat de gemeente de problemen die op ons afkomen beter moet aanpakken. Dat we een oplossing moeten vinden voor de overlast van de coffeeshops. Dat de overconcentratie van kamerverhuur en ministudio’s maatschappelijke onrust veroorzaakt in onze binnenstad. Dat lastenverhoging jarenlang niet is voorgekomen in ons huishoudboekje en dat vooral zo moet blijven. Dat de personeelskosten in het Stadhuis alsmaar blijven stijgen en onbetaalbaar dreigen te worden. Dat niet voortdurend en zonder risico gelden kunnen worden onttrokken aan de algemene reserve, terwijl de reserves voor het Sociaal Domein op onnodig hoog niveau worden gehandhaafd. Dat de vormgeving van Roerdelta fase 2 en 3, een prachtig stukje Roermond langs de Roer en de Maasoever, een speeltje dreigt te worden van een door de ontwikkelaar aan te wijzen stedenbouwkundige in de Randstad.

We moeten de mouwen opstropen, aan het werk voor de toekomst van onze gemeente. Ophouden met nutteloos gekissebis en verongelijkte vragenstellerij. In gesprek gaan als we het niet met elkaar eens zijn. Stoppen met tijdrovend denken in problemen en overbodige bureaucratie. Na al die jaren een streep zetten onder het verleden. Roermond verandert in een rap tempo. Het college moet eens duidelijke keuzes durven maken. Lef tonen. Voor veiligheid, voor banen, voor een bruisende stad en voor leefbare wijken, voor een rijk verenigingsleven, voor een sociale en duurzame gemeente, voor de herontwikkeling van het Yageo-terrein, voor een nieuwe BIZ-periode (2021-2025). Roermond moet een leuke en fijne gemeente blijven om in te wonen, te werken en te recreëren.

Met al die Roermondenaren die hun verantwoordelijkheid pakken wil de VVD het komende jaar aan de slag. Dat wat we met elkaar hebben opgebouwd, kunnen we alleen behouden en verbeteren als we naast elkaar staan en niet tegenover elkaar, coalitie en oppositie tezamen! Laten wij allemaal die verantwoordelijkheid voelen en er met elkaar een fantastisch 2020 van maken voor een beter en sterker Roermond!

De Roermondse VVD. Dat zijn wij. Veer zeen Remunj. Wij zijn te volgen via facebook (VVD Roermond) of via onze website (www.vvdroermond.nl). Of misschien ontmoeten wij u op een van onze maandelijkse Liberale Borrels & Babbels!