Vragen VVD-fractie na uitspraak rechter waardoor in de regio Haaglanden gemeenten meer moeten betalen aan jeugdzorgaanbieders

De voorzieningenrechter in Den Haag gaf onlangs in zijn uitspraak jeugdhulpaanbieders gelijk. De uitspraak betreft een tariefconflict tussen Jeugdhulpaanbieders in de regio Haaglanden en de gemeentes in die regio. De jeugdhulpaanbieders vonden dat de tarieven die ze mogen berekenen niet kostendekkend zijn en daardoor hun voortbestaan in gevaar brengen. De VVD-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het Roermondse college van B&W. We willen graag weten of een vergelijkbare situatie met mogelijk grote financiele risico’s zich ook voor kan doen Roermond en de Regio Midden-Limburg en op welke wijze dat voorkomen kan worden.