Gebrekkige communicatie over Algemene Beschouwingen

De VVD-fractie stoort zich aan de wijze waarop het college heeft gecommuniceerd met de Roermondse burger over de uitkomst van de Algemene Beschouwingen. Vooral hekelt zij de aandacht die is uitgebleven voor haar motie Regentonnen die van belang is voor alle Roermondse huishoudens. Deze motie noemt zij als voorbeeld in schriftelijke vragen aan het college. Hetzelfde lot is haar aangenomen motie over Borging Continuïteit Citymanagement Roermond beschoren. Ook de inzet van andere fracties via moties en amendementen is onvoldoende uit de verf gekomen. Alle aanleiding om hierover schriftelijke vragen aan het college te stellen.