Café Beugelbaan Braam met sloop bedreigd

De huidige eigenaar/verhuurder heeft aangegeven over zeer concrete plannen te beschikken om op de locatie van Café Beugelbaan Braam en in de directe omgeving woningen te realiseren. Stichting Ruimte, Stichting Burgerparticipatie Roermond, Stichting Braam moet Blijven, Lindeboom Bierbrouwerij B.V. en de omwonenden weten van niets. De VVD-fractie trekt aan de bel en wenst Café Beugelbaan Braam te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Commissie Ruimte op 4 december 2019.