Probleem Tigers Roermond nóg niet opgelost

Het college van B&W van Roermond is er, ook na hiertoe opgeroepen te zijn in liefst 2 unaniem door de raad gesteunde moties, nog steeds niet in geslaagd met een oplossing te komen voor de trainingen van zaalvoetbal-eredivisionist Tigers Roermond. Woensdag 27 november wordt hierover een extra raadsvergadering  gehouden. De  VVD fractie zal dan opnieuw een motie indienen, waarin het college nu de opdracht krijgt het probleem aan te pakken en voor 5 december op te lossen.