Toewijzingsbeleid binnensportaccommodaties

Uit een uitnodiging die sportverenigingen ontvangen hebben, blijkt dat het college van plan is het Toewijzingsbeleid binnensport-accommodaties aan te passen. Om een situatie zoals met de Tigers afgelopen jaar te voorkomen, stellen wij nu al vragen. Het doel is om vroegtijdig op de hoogte te zijn en de mogelijkheid open te houden ook vanuit de politiek een stem te hebben in dit gemeentelijk toewijzingsbeleid.

Hieronder in de bijlage vindt u de artikel 43 vragen die de VVD-fractie heeft ingediend.