Geen woorden maar daden!

De VVD Roermond kan zich volledig vinden in de woorden van de voorzitter van de BIZ binnenstad Roermond - de tijd van praten is voorbij, oplossing van de leegstandsproblematiek vraagt daden.


Op 4 maart sprak Villa Politica met BIZ voorzitter Gerard IJff over de situatie in de Roermondse Binnenstad. Al op 27 november 2019 schreef de BIZ een brief aan ons gemeentebestuur over de problemen waar onze binnenstad al langere tijd mee kampt. In die brief worden ook suggesties gedaan om deze problemen aan te pakken. Zoals uit het interview blijkt, heeft de BIZ ook na drie maanden nog steeds geen reactie op deze brief ontvangen.
De verantwoordelijk wethouder heeft in de commissievergadering van 5 februari dit jaar (de dag waarop ook publicaties in DDL verschenen over de schrijnende toestand in onze binnenstad) aangegeven dat de toestand zeer ernstig is en met urgentie vraagt om aanpak. Graag wilt ze daarbij gesteund worden door een vertegenwoordiging uit de raad ook doet ze de toezegging de raad een informatiebrief te sturen over de ontwikkeling van leegstand en bezoekersstromen in de binnenstad. Het thema ‘vertegenwoordiging uit de raad’ werd op verzoek van de VVD geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 februari. Het besluit te komen tot een werk- of klankbordroep is in die raadsvergadering wel genomen, maar nog niet tot uitvoer gebracht. Ook de toegezegde raadsinformatiebrief is nog niet verschenen.
 
Als het met de woorden van de wethouder 10 over 12 is, dan vraagt de VVD-fractie wat er na 5 voor 12 is gedaan. Het tijdstip waarop doorgaans de aankondiging ‘er dreigt een probleem’zit het gemeentebestuur al een kwartier stil, want de waarschuwing ‘er dreigt een serieus probleem’ komt doorgaans 5 voor 12!
 
De VVD-fractie is het dan ook volledig eens met de voorzitter van de BIZ-binnenstad dat de tijd van praten nu voorbij is. Het is van het grootste belang dat het gemeentebestuur zijn rol als regisseur oppakt en aan de BIZ en de overige betrokken partijen duidelijk maakt op welke wijze deze rol zal worden ingevuld en hoe de problemen van de binnenstad op voortvarende wijze zullen worden aangepakt.