Alleen samen kunnen we de strijd tegen het coronavirus winnen (1)!

Het kabinet heeft vanmiddag de gemeenten opgeroepen zichtbaar te maken dat zij nauw betrokken zijn bij de maatregelen van het kabinet en de lokale uitwerking hiervan. De VVD-fractie heeft hierop direct artikel 43-vragen gesteld aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.