Alleen samen kunnen we de strijd tegen het coronavirus winnen (2)!

De gemeenteraad moet uit de media vernemen dat zich in een paar dagen tijd al 600 mensen voor steun bij de gemeente hebben gemeld en dat dit aantal snel oploopt. De VVD-fractie heeft hierover vragen gesteld aan de burgemeester en het college.

Hieronder in de bijlage vindt u de vragen die de VVD-fractie heeft ingediend.