Georganiseerd buitensporten

Met verbazing heeft de VVD-fractie kennisgenomen van de mededeling op de website van de gemeente van 24 april, welke ook is verspreid naar de sportverenigingen, over de uitwerking van de door de regering aangekondigde verruimingsmaatregelen voor jeugdsport.

 

Na de aankondigingen van Ministerpresident Rutte afgelopen dinsdagavond, kunnen we ons voorstellen dat veel jeugdigen, hun ouders en de trainers en begeleiders bij de sportverenigingen verheugd waren vanaf woensdag 29 april weer sportief aan de slag te kunnen. Niet alleen uit sportief oogpunt een belangrijke zaak, maar ook een broodnodige afwisseling in de al meer dan een maand durende situatie van isolement waarmee de jeugd is geconfronteerd. En dat niet alleen voor de jeugd die in verenigingsverband sport beoefend, maar ook voor diegenen die dit (nog) niet doen. Kortom een brede mogelijkheid voor het op verantwoorde wijze sportief bezig zijn en het onderhouden van sociale contacten.

 

De domper is groot, want dit blijkt vanaf 29 april voorlopig in Roermond nog niet mogelijk, lezen we in de publicatie van 24 april. Terwijl dezelfde publicatie een link bevat (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport) waarin zonneklaar is uitgelegd wat mag en kan en wat niet mag en niet kan.


Kortom, voldoende houvast om met ingang van 29 april het sporten voor onze jeugd op verantwoorde wijze mogelijk te maken. Veel gemeenten deden dit inmiddels. wij kunnen hiervoor verwijzen naar bijvoorbeeld de websites van de gemeenten Maastricht en dichter bij Sittard-Geleen. 


De vragen die de VVD-fractie hierover gesteld heeft vindt u in de bijlage