VVD-fractie roept op om BIZ-jaarbijdrage eenmalig kwijt te schelden

Bij de behandeling van het voorstel om in te stemmen met een zestal verordeningen BIZ 2021-2025 in de raadsvergadering van 7 mei 2020 vraagt de VVD-fractie het college om bij een positieve uitslag van de draagvlakmeting de BIZ-bijdrage voor dat BIZ-gebied voor een jaar kwijt te schelden. Door de coronacrisis moeten veel ondernemers en bedrijven vechten om het hoofd boven water te houden. De projecten die de BIZ-zen in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd zijn belangrijk en succesvol geweest voor de economische ontwikkeling, veiligheid en leefbaarheid. Het continueren van de BIZ-zen komt grote betekenis toe bij de heropleving van de lokale economie. De VVD-fractie roept de andere fracties in de gemeenteraad op haar motie mede in te dienen. Alleen samen kunnen we de strijd tegen het coronavirus winnen! De motie van de VVD-fractie vindt u in de bijlage.