Roermondse makelaars zien leefstijlconcept ‘autoluw’ voor Roerdelta niet zitten

Wethouder Waajen moest zich in het raadsdebat over het Leidend Kader Roerdelta op 14 mei 2020 in alle bochten wringen om niet in politiek zwaar weer te belanden. Eerst moest ze schoorvoetend erkennen dat haar uitspraak “we hebben veelvuldig contact met makelaars” over het Leidend Kader Roerdelta onwaar was. Het enkele contact dat er wel geweest zou zijn was een eenzijdige pitch van slechts één makelaar op 21 november 2019 nog voordat er überhaupt sprake was van een Leidend Kader. Vervolgens diskwalificeerde de wethouder de Roermondse makelaars door op te merken dat zij alleen maar kijken naar eigen behoeftes en dat kennis van de Roermondse woningmarkt voldoende in het Q-team is geborgd. In tweede termijn verontschuldigde ze zich hiervoor. En passant was onze wethouder ook vergeten dat het Leidend Kader in paragraaf 2.4 letterlijk vermeldt dat Roerdelta wordt gebouwd voor mensen met een leefstijl die geen waarde hecht aan autobezit!

 

VVD-fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg presenteerde tijdens het debat over het Leidend Kader Roerdelta de uitkomsten van het onderzoek van de VVD-fractie onder de Roermondse makelaars. Zie bijlage. Vrijwel alle makelaarskantoren hadden de enquête ingevuld. Hij dankte de makelaars hartelijk voor hun medewerking en riep het college op hen beter bij dit project te betrekken en meer gebruik te maken van hun deskundigheid en ervaring. Koop lokaal!

 

Het mocht niet baten. De zienswijze van de Roermondse makelaars werd door het college aan de kant geschoven en de oproep van de VVD-fractie was aan dovemansoren gericht. De zorgen over het welslagen van Roerdelta zijn er niet minder op geworden. 


In de bijlage vindt u het onderzoeksrapport van de VVD-fractie.