Corona-crisis en eeuwigdurende grafrust

In sommige religies wordt veel waarde gehecht aan begraven met eeuwigdurende grafrust. Vaak gebeurde dat buiten Nederland, maar de Corona-crisis beperkt daarvoor de mogelijkheden. Ook in Roermond bestaat de mogelijkheid tot eeuwigdurend begraven, maar door de Corona-cisis is duidelijk geworden dat grafrechten bij eeuwigdurend begraven een behoorlijke financiële drempel kunnen zijn.

 

Tot 2012 konden grafrechten in Roermond in termijnen worden betaald. De VVD-fractie wil dit opnieuw mogelijk maken. Niet als standaardregeling, maar wel voor schrijnende gevallen. Daarom was in de raadsvergadering van 14 mei 2020 een initiatiefvoorstel van de VVD geagendeerd om betaling van grafrechten in termijnen weer mogelijk te maken. Helaas kwamen kort voor de raadsbehandeling juridische bezwaren naar voren die een andere oplossing vragen. Dat gaan we op korte termijn dan ook oppakken. Om toch in de tussentijd, waar nodig, een mogelijkheid te bieden deed wethouder Schreurs na een vraag van de VVD-fractie de volgende toezegging: “Als iemand een vraag stelt aan dit college van B&W omdat hij in termijnen wil betalen, dan krijgt hij altijd een gewillig oor - en dan kan dat ook geregeld worden!”. Daarmee is in elk geval een eerste stap gezet.