In gesprek met bewoners uit buurt Vrijveld

Vincent Zwijnenberg en Eric Versteegen spraken met de bewoners uit de buurt Vrijveld (Minister Bongaertsstraat / Doctor Philipslaan / Robert Regoutstraat). Zij kregen van een afvaardiging van de omwonenden uitleg over het herontwikkelingsplan van Wonen Zuid in hun buurt. Daarbij werd ook uitgebreid stilgestaan bij de gang van zaken tot nu toe en hoe de buurt dit heeft beleefd. Dit prachtige deel van Roermond staat erg open voor nieuwe ontwikkelingen, maar laakt de manier waarop Wonen Zuid en de gemeente Roermond invulling menen te geven aan een volwaardige interactie met de directe omgeving. Beter gezegd: het gebrek daar aan. Het is de buurt nadrukkelijk te doen om een groene, leefbare en daarmee toekomstbestendige herinrichting.

De VVD-fractie ziet deze uitgangspunten vooralsnog niet terug in de voorliggende plannen en is erg benieuwd naar de reactie van Wonen Zuid en het college hierop!


Like ook ons bericht op Facebook voor exclusieve content!