"Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. "

Bij de behandeling van het Bestemmingsplan herontwikkeling Minister Bongaertsstraat in de raadscommissie Ruimte bleek wethouder Waajen (CDA) deze week onvermurwbaar voor de stevige argumenten van de VVD-fractie. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg restte niet anders dan in de tweede termijn te concluderen dat het raadsvoorstel niet rijp is voor behandeling in de raad en vroeg het college het raadsvoorstel in te trekken. Kijk en luister eens en oordeel zelf:

https://fb.watch/2c_fIacG3x/

Voor de volledige weergave van de commissiebehandeling van dit agendapunt verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Roermond.