Machteloos? Aan de slag met de VVD-motie Lokale Denktank!

Vandaag heeft de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland symbolisch de sleutels van de Roermondse horecazaken overgedragen aan wethouder Waajen (CDA). “Deze sleutels gaan zeker naar Den Haag!”, zo kondigde zij aan. De VVD-fractie is erg benieuwd hoe zij dit gaat oppakken. Gelijktijdig dringt de VVD-fractie aan op lokaal maatwerk. De VVD-motie Lokale Denktank herstel en transitie binnenstad en overige winkelgebieden, mede ingediend door LVR, SP, CDA, SPR en D66 en unaniem gesteund door de raad, biedt hiervoor voldoende lokale aanknopingspunten! Wat gaat wethouder Waajen plaatselijk doen om de lokale horeca-ondernemers beter en aanvullend op het rijksbeleid te ondersteunen? Lokaal maatwerk begint bij jezelf, liefst gisteren al! Aan de slag dus met de motie Lokale Denktank!

Voor de motie zie de bijlages.