Hogere afvalstoffenheffing vanaf 2022 onaanvaardbaar!

Alle duobakken worden vervangen door twee monobakken, waarbij inwoners zelf kunnen kiezen uit 140L of 240L monobakken. Voor de aanschaf en vervanging van de (mono)containers is volgens de begroting 2021 € 1.400.000,00 nodig. Ook sluit het college een verhoging van het tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2022 niet uit. De VVD-fractie vindt het onbegrijpelijk dat het college de monobakken ruim twee maanden na de vaststelling van de begroting nog altijd niet heeft besteld, terwijl de wijze van inzameling alvast is aangepast aan de toekomstige situatie. Ook kan zij er geen enkel begrip voor opbrengen dat het college opnieuw een lastenverhoging voor de burger in petto heeft.

 

De VVD-fractie heeft de herontwikkeling Minister Bongaertsstraat Dr Philipslaan in ’t Vrijveld opnieuw laten agenderen voor de commissie Ruimte. 

 

VVD-fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg introduceert beide agendapunten voor u.


Klik op onderstaande link voor de video:

https://www.facebook.com/448759811826413/posts/3801343823234645/


U kunt de commissievergadering volgen via de website van de gemeente Roermond.