Lokale cultuursector moet steun krijgen!

De VVD-fractie kreeg vanuit de cultuursector vragen over ondersteuningsmogelijkheden door de gemeente nu veel activiteiten tijdens de corona pandemie stilliggen.

Een inventarisatie van de mogelijkheden, gaf ons aan dat vanuit de overheid middelen beschikbaar gesteld worden om de lokale culturele infrastructuur te steunen. 

Tot nu toe is de gemeenteraad hierover nog niet ge├»nformeerd, hoewel al in juni vorig jaar bekend werd dat het rijk hiervoor middelen beschikbaar gaat stellen. 

Een en ander is voor de VVD-fractie de aanleiding hierover nu aan het college van B&W vragen te stellen hoe in Roermond deze ondersteuning georganiseerd gaat worden. 

 

Ernest Oele geeft U meer uitleg in het filmpje:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3811879248847769&id=448759811826413


Meer informatie vindt U ook in de bijlage.