Een nieuwe greep uit de algemene reserve is voor de VVD niet bespreekbaar!

Het VVD-Verkiezingsprogramma 2018-2022 was al duidelijk over de gewenste financiële richting van onze gemeente: “Roermond, ik wil leven in jouw omgeving. Waar de gemeente er voor ons is. En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat. Een goede financiële huishouding is van groot belang.”. Onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg leidde het verzet vanuit de raad tegen een greep van het college uit de algemene reserve om woningcorporaties tegemoet te komen voor de zogenaamde onrendabele toppen bij het realiseren van grondgebonden nultrede huurwoningen. Inmiddels heeft de VVD-fractie het aangekondigde amendement verspreid onder de raadsfracties.

Voor het gedeelte van het debat kijk ook onderstaande filmpje:

https://www.facebook.com/448759811826413/posts/3817797931589234/